Nieuwsbrief HRM-PSA

Onze eindejaarsuitkering kan nog aantrekkelijker! 
Woensdag 21 december wordt naast het reguliere salaris ook de eindejaarsuitkering uitbetaald. Er zijn twee fiscale regelingen waardoor medewerkers over hun eindejaarsuitkering minder belasting betalen en netto flink meer kunnen overhouden. Als je al deelneemt aan deze fiscale regelingen, worden op je salarisspecificatie onderstaande omschrijvingen vermeld.

Bij fiscale uitruil werkkostenregeling: Bruto correctie en Werkkostenvergoed.
Bij fiscale uitruil reiskosten: Uitruil i.v.m. reiskosten en Reiskosten ww   

Donderdag 15 december komen de digitale salarisspecificaties beschikbaar via de tegel “Mijn Dossier”, onderdeel van HRM Self Service. Neem je nog niet deel aan deze fiscale regelingen? Via HRM Self Service kun je heel gemakkelijk aangeven dat je vanaf 2017 wél gebruik wilt maken van de regelingen.

Deelname aan fiscale regelingen vanaf nu voor onbeperkte duur (Wijziging cafetariareglement)
Wij hebben in overleg met onze OR het reglement aangepast en geregeld dat deelname in beginsel voor onbeperkte duur is tenzij de werknemer anders aangeeft. Werknemers die al deel nemen aan de fiscale regelingen hoeven niks meer te doen. De huidige deelname wordt vanaf 2016 elk jaar automatisch verlengd. Als de werknemer de deelname wilt wijzigen of juist voor het eerst besluit om mee te gaan doen, moet de keuze met behulp van HRM Self Service worden doorgegeven. Hetzelfde geldt als er iets verandert zoals meer of minder dagen gaan werken, wijziging locatie of een verhuizing (heeft immers invloed op de reiskostenvergoeding die onderdeel is van de uitruil).

Salarisspecificatie uitsluitend digitaal
Een deel van de medewerkers ontvangt nog steeds de salarisspecificatie op papier. Deze wordt maandelijks naar het huisadres verzonden. Dit gaat per 1-1-2017 veranderen. Omdat iedereen nu gemakkelijk toegang heeft tot HRM Self Service kun je vanaf 1 januari 2017 de salarisspecificatie nog uitsluitend via HRM Self Service inzien.

Tip: Via Mijn Instellingen / E-mailservice salarisspecificaties kun je instellen dat je salarisspecificatie naar een door zelf opgegeven e-mailadres wordt verzonden.

Opmerking:
HRM Self Service werkt alleen vanaf uw vaste werkplek binnen het Da Vinci college. Vanuit thuis kun je HRM Self Service benaderen via de inlogpagina van KIENICT en vervolgens onder 'websites'.