Nieuws van HRM

** Feedbackmodule Onderwijscoöperatie niet meer beschikbaar.

Ten behoeve van het bekwaamheidsdossier maken docenten  gebruik van de feedbackmodule die beschikbaar is via de Onderwijscoöperatie. Nu blijkt dat de Onderwijscoöperatie deze feedbackmodule van haar site heeft verwijderd. Niet bekend is wanneer en of er nog iets vergelijkbaars voor terugkomt.

Ondertussen is HRM  bezig met een alternatief voor de  feedbackmodule maar deze is nog in bewerking en nog niet operationeel.

Dit betekent dat docenten op dit moment geen feedback kunnen toevoegen aan hun bekwaamheidsdossier. Mocht dit tot gevolg hebben dat docenten hun doorstroming LB naar LC thans niet kunnen afronden, dan kunt u contact opnemen met uw HRM adviseur voor een maatwerkafspraak.

Zodra de nieuwe feedbackmodule gereed is , zal hierover worden gecommuniceerd.

 

**  Mijn ABP : deeltijdpensioenmodule is beschikbaar

MijnABP is een portal waarbij ABP deelnemers hun pensioengegevens kunnen raadplegen maar ook berekeningen kunnen maken om inzicht te krijgen als ze met pensioen willen gaan.

Het ABP heeft MijnABP vorig jaar ingrijpend vernieuwd.  De doelstelling was dat de portal eenvoudiger en overzichtelijker zou moeten worden. Sinds een paar dagen is de module “in deeltijd met pensioen gaan’ beschikbaar. Deze module is vooral interessant voor collega’s die overwegen gebruik te maken van de regeling gedeeltelijk vertrek ouderen.

Wilt u meer weten, ga naar de ABP website en log in bij MijnABP met uw digiD