Nieuws van de OR over werkverdeling

De cao biedt de mogelijkheid dat de teams een keuze maken tussen werkverdeling (voorheen F5) en werktoedeling (voorheen F6). Het Da Vinci College streeft ernaar dat de teams zoveel mogelijk met het werkverdelingsmodel werken. De OR kreeg in het voorjaar 2015 van diverse collega’s signalen dat er geen werkverdelingsgesprekken plaats vonden voor het schooljaar 2015-2016 en een aantal collega’s hebben in het schooljaar 2014-15 geen jaartaak of plan van inzet ontvangen.

De OR heeft in het verleden de werkdruk binnen onze organisatie onderzocht en in het verlengde daarvan en bovenstaande hebben we voor de komende tijd de werkverdeling met de bijbehorende jaartaken als speerpunt gekozen.

Daarom zal de komende tijd de OR jullie benaderen middels een enquête over de werkverdelingsgesprekken en jaartaak voor het schooljaar 2015-16. Dit als voorbereiding op de werkverdelingsgesprekken voor het komende schooljaar 2016-2017.

Ook kunnen de collega’s naast de enquête gebruik maken van het spreekrecht om hun verhaal te doen over de werkverdeling.

Namens de OR, Udo de Jong

Bel ons Mail ons