Nieuws

15 april 2019

Omgaan met stereotypen en vooroordelen

Het Da Vinci collega biedt docenten kennis en handvatten aan, om te leren omgaan met heftige discriminerende opmerkingen tijdens de les. Zo namen collega's Stephan Kusters & Giany Kuwas deel aan de training 'omgaan met stereotypen' gegeven door de Anne Frank Stichting. De training vond plaats eind maart, en speelde in op de actualiteit door de aanslag in Utrecht te bespreken, want deze aanslag riep direct reacties op bij studenten in de klas.

Stephan: 'Als nieuwe leraar is omgaan met heftige opmerkingen, zeker discriminerende opmerkingen, tijdens de les best uitdagend. Vandaar dat ik alle extra bagage aanpak die ik hierbij kan gebruiken, zo ook deze training. Concreet heeft het mij een aantal technieken geleerd waarmee ik op een gestructureerde manier het gesprek kan leiden zonder dat het gesprek escaleert. Deze manier zorgt ervoor dat je de standpunten verder kunt nuanceren, dat je dichter bij elkaar kunt komen, en de standpunten dichter bij elkaar liggen dan in eerste instantie bleek. Of ik het direct kan toepassen is uiteraard afhankelijk of de situatie zich voordoet. Tot nu toe heb ik het nog niet meegemaakt, gelukkig maar!'

Giany: 'Discriminerende opmerkingen tijdens de les zijn pittig. Ik wil dit vaker bespreekbaar maken in de klas en onder collega's. De training zorgt ervoor dat ik meer over dit onderwerp te weten komen en daardoor beter weet hoe ik het bespreekbaar kan maken. Wat ik meeneem van de training is dat ik vaker stil wil staan bij relevante thema's. Bijvoorbeeld de aanslag in Utrecht. In de training is Deep Democracy besproken, dit vond ik met name goed & interessant.'

Heb jij interesse in kennis en handvatten om (nog) beter om te gaan met discriminerende opmerkingen tijdens de les? Neem dan contact op met Nilufer Sonmezer-Duyar (nsonmezer@davinci.nl).


Lees meer over workshops voor studenten/docenten