Nieuwe pensioenregeling

Onlangs hebben de sociale partners overeenstemming bereikt over de nieuwe pensioenregeling voor het ABP. Deze gaat per 1 januari 2015 in.

Omdat de wetgeving is veranderd, hebben de sociale partners de ABP-regeling moeten aanpassen. Hierbij hebben zij rekening gehouden met de betaalbaarheid van de regeling. Daarnaast hebben zij geprobeerd om de effecten van nieuwe wetgeving zo eerlijk mogelijk te verspreiden over de verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen. Vanaf 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van pensioen beperkt. Het opbouwpercentage gaat omlaag en er mag geen pensioen meer worden opgebouwd over het bedrag boven een pensioengevend inkomen van € 100.000. Al eerder is de AOW leeftijd verhoogd en is de pensioenrekeningleeftijd omhoog gegaan van 65 naar 67 jaar. De veranderingen gelden voor deelnemers die nu pensioen opbouwen.

Het ABP heeft een speciale site waarop de wijzigingen in de pensioenregeling worden toegelicht.

Wilt u weten wat er in de ABP pensioenregeling verandert en wat daarvan voor u het gevolg is, ga naar:

Wat verandert er voor uw werknemers in 2015? 

 

Bel ons Mail ons