Nieuwe en gewijzigden opleidingen komend schooljaar

Nieuwe opleidingen:
De opleiding DTP nu ook in Gorinchem
In het schooljaar 2016-2017 starten we bij MBO Gorinchem met een nieuwe opleiding Allround DTP-er niveau 3. Heeft u leerlingen met interesse voor deze opleiding, dan kunt u ze vertellen dat ze deze opleiding vanaf het komende schooljaar ook in Gorinchem kunnen volgen.

Opleiding Ruimtelijke Vormgeving start op het Leerpark
Komend schooljaar starten we op het Leerpark met de opleiding Ruimtelijke vormgeving niveau 4.Bij deze opleiding leert een student vorm te geven aan concepten voor product presentaties en ruimtelijke vormgeving. De combinatie tussen creatieve vormgeving aan technische aspecten maakt dat de opleiding opleidt voor actuele vragen uit de arbeidsmarkt.

Sector Economie en Ondernemerschap start met opleiding Ondernemer Retail
Voor ambitieuze en ondernemende jongeren start op het Leerpark de nieuwe opleiding Ondernemer Retail. Het eerste jaar staat in het teken van alle basiskennis en doen studneten ervaring op met webshops en E-commerce. In leerjaar twee starten ze samen met medestudenten een Pop- up store in het centrum van Dordrecht . En in het derde leerjaar gaat een student ondersteund door theoretische vakken aan de slag met een eigen onderneming. Deze opleiding is uniek in Nederland omdat een student met een diploma en een eigen onderneming de school verlaat.

Gewijzigde opleidingen:
Gebouwde omgeving - we blijven timmeren (aan de weg)
De samenwerkingsverbanden in de bouw spelen een belangrijke rol bij de organisatie van het onderwijs. Het onderwijs kan zo inspelen op actuele vragen van de arbeidsmarkt. Samen zetten we kansrijke onderwijs trajecten op. In Dordrecht organiseren we onze opleidingen schilderen, meubel en steigerbouw op de Bouwcampus Bouw & Meubel. In Hardinxveld is de bouwcampus Bouw & Infra het centrum van bouw en infra opleidingen voor de regio Drechtsteden en Vijfheerenlanden.

Timmerman niveau 2/3
In deze opleiding hebben we de reguliere BBL variant (4 dagen werken, 1 dag school) voor studenten die van huis uit al veel praktijkervaring hebben. In de BOL variant is flink geïntensiveerd, geen 24 klokuren les, maar 36 uur les per week. Waarvan 12 uur onderwijs wordt verzorgd door het bedrijfsleven in de vorm van praktijklessen. Zo doen de studenten veel praktische vaardigheden op zodat ze goed voorbereid op hun stageplaats komen. Ook krijgen de studenten tijdens de schoolweken een kleine financiële vergoeding, afhankelijk van hun leerprestaties. Naar mate de opleiding vordert neemt deze vergoeding toe. Als een student, bij goede prestaties overstapt naar de BBL, dan krijgt hij de CAO geldende vergoeding.
 
Bouwkunde / Infratechniek niveau 4
Op niveau 4 stappen we van vier jaar voltijds onderwijs over naar twee jaar opleiden in BOL en daarna twee jaar opleiden in de BBL. Ook in deze variant wordt de onderwijstijd samen met het bedrijfsleven geïntensiveerd. In leerjaar 1 en 2 programmeren we 36 uur onderwijs per week, waarin de student word klaargestoomd voor de BBL fase. Dat klaarstomen voor de arbeidsmarkt doen we bijvoorbeeld ook door niet meer te spreken van schoolvakanties, maar van verlofdagen.
De onderwijsjaren zien wij namelijk ook als werkjaren, werken aan een gouden toekomst in de bouw of infra als werkvoorbereider, technisch tekenaar of uitvoerder.
 

Bel ons Mail ons