Nieuwe kwalificatieprofielen in het mbo

 

Vmbo

Mbo

toelichting

Examenprogramma:

Beroepsgerichte examenprogramma bestaat uit:

  • Kern
  • Profielvak
  • Keuzevak ( elk profiel heeft een x aantal keuzevakken)

Leerling kiest binnen het aanbod van de school

 

 

Exameneisen zijn beschreven in kwalificatiedossiers en keuzedelen

  • Basisdeel
  • Profieldeel
  • Keuzedelen

Student kiest binnen de opleiding keuzedelen

 

 

Het streven is om vanaf cohort 2018- 2019 het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag/ zakregeling

Kern

Ieder profiel bevat een kernprogramma dat bestaat uit:

Algemene kennis en vaardigheden

Professionele kennis en vaardigheden

Basisdeel

Deel van het dossier waarin het gemeenschappelijke van de kwalificaties beschreven staat

 

 

Profielvak

Bestaat uit vier profielmodulen

 

 

Profieldeel

Deel van het dossier waarin de specifieke onderdelen van een kwalificatie beschreven staan: het is een verbijzondering voor een beroep naar niveau en of context

In het vmbo is het profielvak opgesplitst in vier profielmodulen

In het mbo is een kwalificatie een combinatie van basis en profieldeel

Keuzevakken

Elk profiel heeft een x aantal keuzevakken.

 

Keuzevakken kunnen binnen en buiten het eigen profiel worden gekozen. Een leerling kan met keuzevak verdiepen of verbreden

Keuzedeel

Aan iedere kwalificatie zijn verschillende keuzedelen gekoppeld.

 

Keuzedeel kan verdiepend of  verbredend zijn, of gericht op doorstroom naar vervolgopleiding

 

Loopbaan Oriëntatie

 

Dit is een onderdeel van de kern. De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en anderen dmv een loopbaandossier

 

 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding ( lob)

 

Lob helpt de student een weloverwogen keuze te maken over wat hij na de opleiding wil gaan doen

Het maakt geen deel uit van het examen