Nieuwe huisstijlregels van kracht

Nieuwe richtlijnen voor de huisstijl van het Da Vinci College:

  • De domeinlogo's worden vanaf nu niet meer gebruikt, met uitzondering van de logo's voor de VAVO, Entree en Educatie.
  • De sectoren hebben een nieuw logo gekregen; dit logo wordt alleen gebruikt wanneer dit van toegevoegde waarde is op de uiting (denk bijv. aan een sectornieuwsbrief aan bedrijven). De sectorlogo's worden alleen gebruikt door de afdeling communicatie of op advies van (en in overleg met) de sectordirecteur.
  • In alle communicatie uitingen naar buiten toe (externe communicatie) gebruiken we het corporate Da Vinci logo; dit schept eenduidigheid en zorgt voor een grotere naamsbekendheid en brand awareness (hé, dat is ook van Da Vinci!). Dat betekent dat vanaf nu op alle visitekaartjes, flyers, posters, briefpapier, give away's, powerpoint presentaties etc. alleen het corporate logo staat. Heb je een goede reden om op één van deze middelen toch het sectorlogo te gebruiken, overleg dit dan met je sectordirecteur of met het hoofd communicatie.
  • Om onnodige kosten te voorkomen zullen we geen middelen met daarop het oude domeinlogo gaan vervangen. Dit zal geleidelijk plaats vinden. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je contact opnemen met Lisenka van Boxel.
  • Voor de komende voorlichtingsbeurzen en bijeenkomsten is een standaard powerpoint gemaakt met daarop het corporate logo. De voorkeur geniet om deze te gebruiken. Mocht je inmiddels al een powerpoint hebben voorbereid met het sectorlogo, dan kun je deze bij uitzondering ook gebruiken. De roll up banners zijn inmiddels vervangen. Hier staan de sectorlogo's op.
  • In het voorjaar zal de afdeling communicatie met de sectordirecteuren verder gaan werken aan de branding van de sectoren. Daarover later meer.
  • Wil je meer weten of het aangepaste handboek huisstijl willen inkijken? Ga dan naar mydavinci en kijk op de pagina van de afdeling communicatie. Hier vind je verder alle logo's die nog in gebruik zijn en een smoelenboek van de afdeling.

Voor vragen kun je altijd terecht bij Daphne van Bodegom, hoofd communicatie, 06-36299483.