nieuwe domeinleiders

Binnen de sector Economie & Ondernemerschap is wegens het aangekondigde vertrek van Aart-Jan Döbken, die deze zomer met pensioen gaat, de functie van domeinleider Retail en Logistiek vacant geworden. In de afgelopen weken is een sollicitatieprocedure gevoerd voor deze functie. De selectiecommissie heeft gesprekken gevoerd met twee kandidaten. De commissie heeft Erik Botter voorgedragen voor benoeming en hij heeft de benoeming aanvaard.

Erik heeft ruime ervaring in het MBO (Albeda College) in management- en beleidsfuncties. Hij begint zijn nieuwe functie per 1 augustus a.s. De sector heeft er alle vertrouwen in een goede opvolger voor Aart-Jan te hebben gevonden en wenst Erik veel succes.

 

Hannette Tiemersma is door het college van bestuur benoemd als domeinleider Educatie. Omdat dit domein een forse groei laat zien en het aantal uitvoeringslocaties zal toenemen, heeft het college van bestuur besloten de domeinleiding uit te breiden. Hannette zal samen met Henny van den Heuvel leiding geven aan dit domein binnen de sector Participatie.

 

 

Bel ons Mail ons