Nieuw bij HBO Drechtsteden: Post-bachelor opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz

De transitie in de zorg brengt grote veranderingen met zich mee. Dat heeft gevolgen voor de cliënt waarvoor de zorg is bedoeld en voor de professionals die de zorgtaken organiseren en uitvoeren. In die sterk veranderende omgeving heeft HBO Drechtsteden in samenwerking met het Wmo Kennisportaal een nieuwe opleiding ontwikkeld. Deze is gericht op de medewerkers bij de gemeenten die de indicatie doen, de zogeheten keukentafelgesprekken. Deze gesprekken voeren vraagt veel deskundigheid van de consulent, het gaat immers niet om standaard oplossingen, maar om cliënten met een individueel verhaal dat vraagt om een oplossing op maat.  De post bachelor opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz start op 17 september 2015. 

In de opleiding komen onder andere het verwerven van kennis van de nieuwe wetgeving,  kennis van ziektebeelden en interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken aan bod.
De duur is ca. vier maanden. Er zijn zowel lesbijeenkomsten als lesmodules die in eigen tijd via e-learning worden gevolgd.  De opleiding is  bedoeld voor consulenten die zich verder willen professionaliseren en voor mensen die een dergelijke functie willen gaan vervullen.
De leslocatie is Dordrecht. HBO Drechtsteden, Achterom 103. De locatie is uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.hbodrechtsteden.nl/cursussen/post-bachelor-consulent-begeleiding-wmo-en-wlz