Meld je aan voor de kerstmarkt op het Leerpark in Dordrecht.

De kerstmarkt wordt ook dit jaar weer georganiseerd voor en door deelnemers en personeelsleden van alle Leerpark scholen. 

Op de kerstmarkt kun je spullen verkopen, eten, drinken en genieten van een gezellige kerstsfeer. De totale opbrengst van alles dat wordt verkocht, wordt verdeeld onder een aantal goede doelen. Dit jaar zijn dat: KiKa, St. Dapperkind en het Nationaal Ouderenfonds.

De kerstmarkt Leerpark is op dinsdag 16 december 2014 van 12.00 tot 14.00 uur.

Deelnemers en personeel kunnen zich aanmelden voor een kraam om spulletjes te verkopen of om een ludieke kerstactie op touw te zetten zoals bijvoorbeeld een loterij of verkoop van oliebollen.

Meld je aan op www.davinci.nl/kerstmarktleerpark

Wij rekenen ook dit jaar weer op een hoop steun, gezelligheid en een mooie opbrengst.

Organisatie Kerstmarkt Leerpark
Bianca Heeren, Wiljon van Leeuwen, Trudy Verbiest en Yvette Vierhout

Bel ons Mail ons