Sociaal werk opleidingen

In het Social Werk ga je aan de slag met groepen van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en in verschillende leefsituaties. Je hebt een afwisselend beroep, waarin je veel moet improviseren. Je werkt samen met de groep aan hun welzijn. Je organiseert samen met en voor de mensen projecten en activiteiten. Daarmee verbeter je hun woon-, werk- en leefklimaat en bevorder je hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarbij werk je samen met vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Je werkgebied kan een wijk, buurt, dorp of stad zijn, maar ook de GGZ, consultatiebureaus of huisartsen. Je werkt zowel individueel als in groepsverband met deelnemers. Het beroep is momenteel erg in ontwikkeling als gevolg van wetgeving omtrent. Mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen in de wijk. Jij werkt aan het welzijn van deze mensen. Daarbij betrek je en begeleid je vrijwilligers.

Met de opleiding Sociaal Werk kun je in allerlei beroepen en omgevingen aan de slag. Bijvoorbeeld in de maatschappelijke opvang, in een buurthuis, in de buitenschoolse opvang of in een wijkcentrum. Je werkt als welzijnswerker, opbouwwerker, jongerenwerker, of als educatief medewerker.