Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel voor betere toegankelijkheid mbo

26-10-2016

holder image

Mbo’ers krijgen met de maatregelen die minister Bussemaker neemt betere (studiekeuze)begeleiding bij de overstap van vmbo naar mbo. Te veel scholieren vallen bij de overstap naar het  mbo nog uit, tijdens het zogeheten ‘zomerlek’, of in het eerste mbo-jaar.
 

De maatregelen zijn cruciaal voor het streven van minister Bussemaker om de overgangen tussen het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs te verbeteren.
 

Om hun toelatingsrecht te verkrijgen moeten studenten zich tijdig aanmelden en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Alleen in uitzonderlijke, en nauw omschreven, gevallen kunnen studenten straks worden geweigerd, bijvoorbeeld als een opleiding te veel aanmeldingen krijgt. Ook zijn bij een aantal opleidingen aanvullende toelatingseisen (bijvoorbeeld voor een sportopleiding) mogelijk en kunnen studenten worden geweigerd die geen kwalificatie meer hoeven te halen en al voor drie of meer opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen of studenten die na zes jaar nog geen mbo-diploma hebben gehaald. De wet gaat per 1 augustus 2017 in zodat instellingen, vo-scholen en studenten de tijd hebben om zich voor te bereiden op de aanmelddatum van 1 april 2018.

Bel ons Mail ons