Terug naar overzicht Verpleging & Verzorging

Thuisbegeleider

Als Thuisbegeleider ben je een kanjer op jouw vakgebied. Je toont belangstelling voor de cliënt en alle betrokkenen in zijn of  haar omgeving. Je kunt de juiste vragen stellen om snel een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en je kunt alle mogelijkheden, beperkingen, ondersteuningsvragen, wensen en verwachtingen van de cliënt en alle betrokkenen inventariseren. Je bent professioneel in het uitoefenen van je beroep. Je kunt snel behoeftes inventariseren en een actieplan opstellen, Je weet wat er direct nodig is om voldoende hulp te bieden aan de cliënt.

Stel een vraag
Startmoment(en): begin september tot en met maart Meld je aan
Leerweg: bbl
Niveau: 4
Duur: 3 jaar
Crebonummer: 25479
Startmoment(en): augustus
Het beroep
Lees pagina voor

Je bent als Thuisbegeleider werkzaam in de maatschappelijke zorg. Waaruit bestaat je werk zoal?

 • Je inventariseert de eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuningsvragen van de cliënt.
 • Je voert gesprekken met de cliënt en naastbetrokkenen (het sociale systeem van de cliënt).
 • Je hebt omgang met de cliënt.
 • Je voert observaties uit.
 • Je  raadpleegt diverse informatiebronnen zoals collega’s en schriftelijke informatie.
 • Je stemt jouw bevindingen zoveel mogelijk af met de cliënt en het (multidisciplinair) team.
 • Je geeft relevante informatie door aan het team.
 • Bij calamiteiten of onregelmatigheden kun je snel en creatief oplossingen bedenken en verantwoorde keuzes maken. 

De Thuisbegeleider beschikt over specialistische kennis. Wanneer nodig neem je contact op met andere hulpverleners. Je legt verantwoording af aan je leidinggevende of externe opdrachtgevers.

Klik hier om te kijken wat de kans op werk is voor deze opleiding
Toelatingseisen
Lees pagina voor
Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen;
 • voor een niveau 3 opleiding heb je een afgeronde niveau 2 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;
 • voor een niveau 4 opleiding heb je een afgeronde niveau 3 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;
 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)
Om de specialistenopleiding te volgen, heb je een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Toelatingseisen havo/vwo-leerlingen
Een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 geeft toelating tot leerjaar 1 van een niveau 3/4 opleiding.
Voor studenten havo/vwo met een diploma kunnen wij een speciaal kort durend maatwerktraject aanbieden.

Aanvullende eisen
In het algemeen geldt dat je voor het volgen van een bbl opleiding als werknemer in dienst moet zijn bij een leerbedrijf en in het bezit bent van een arbeidscontract.

Bij sommige opleidingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Laat je hierover informeren bij het Servicecentrum Opleidingen

Over opleiding
Lees pagina voor

In een bbl-opleiding heb je werk of zoek je werk. Je werkt een aantal uren, dagen bij een werkgever in de gezondheidszorg- en welzijnssector en je gaat een dag of een dag/avond naar school. Bij de opleiding Thuisbegeleider heb je een praktijkbegeleider die bij het bedrijf of de instelling werkt.Hij/zij begeleidt jou op het werk. Hij heeft contact met je docent die je ook bezoekt tijdens de werkdagen. Je kunt vragen stellen over de opleiding; over je werk en wat je zelf moet regelen. Je kunt ook hulp vragen als dat nodig is. Samen met je begeleiders werk je aan je vaardigheden, aan een succesvolle opleiding en het behalen van jouw diploma. 

We zorgen ervoor dat jouw talent tot bloei komt. Samen met de werkgevers in de regio, onze docenten en jouw inzet. Dat doen we in kleinschalige lesgebouwen, vertrouwd en persoonlijk. Bij het Da Vinci College heb je een leuke en leerzame tijd en je versterkt jezelf in de baan die bij je past. De opleiding duurt drie jaar.

Stage
Lees pagina voor
Als je een bbl opleiding gaat volgen heb je altijd werk en heb je een leer - arbeidsovereenkomst met de school en met een erkend leerbedrijf. Wanneer je geen leerbaan hebt voordat je aan het praktijkonderdeel van een bbl opleiding begint, kan dit betekenen dat je de studie niet kunt afmaken. Je moet altijd zorgen dat je werk hebt. In sommige gevallen kunnen wij je helpen met het vinden van werk. Je gaat één dag of één dag en een avond naar school. Tijdens je werk word je begeleid door een erkende leermeester. Het werk dat je doet sluit aan op wat je leert op school.
Keuzendelen
Lees pagina voor

Iedere opleiding heeft ook keuzedelen. Met keuzedelen kun je zelf kleur geven aan je opleiding. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde en een plus op de mbo- diploma. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Keuzedelen die te maken hebben met ondernemerschap zijn hier een voorbeeld van. Je kunt ook kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Vakken
Lees pagina voor

Naast de algemene vakken Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap staan ook de beroepsgericht vakken op het rooster. Dit zijn vakken zoals bijvoorbeeld begeleiden, observeren en rapporteren, schrijven van een (begeleidings)plan, gezondheidskunde en ontwikkelingspsychologie.

Vervolg
Lees pagina voor

Met het diploma Thuisbegeleider kun je een baan krijgen in de branche of doorleren in het hbo.

Met je diploma kun je doorstromen naar elke hbo-opleiding, bijvoorbeeld:

 • Sociaal pedagogisch hulpverlening
Lees pagina voor

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Adres

Leerparkpromenade 100
(TomTom: Maria Montessorilaan)
3312 KW Dordrecht

Waarom het Da Vinci College?

Waarom het Da Vinci College?

Wij geloven dat we jou en de werkgevers in de regio persoonlijk moeten kennen om jouw talenten optimaal tot bloei te laten komen. Daarom werken we intensief samen met het bedrijfsleven, ondersteunen we jouw ambities en bieden we je professionele en persoonlijke begeleiding. Vanzelfsprekend binnen een uitdagende en tegelijkertijd veilige leeromgeving. Zo halen we meer jij uit jou en heb je een leuke en leerzame tijd op het Da Vinci College én daarna ook de beste kansen op een carrière die bij je past.

Het Da Vinci College:

 • Betrokken
 • Ambitieus
 • Professioneel

 

Wij willen je graag leren kennen.

Hopelijk jij ons ook!

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kan je direct aanmelden met je DigiD account. Lukt dat niet dan heb je de volgende gegevens nodig:

 • Je Bugerservicenummer (BSN).
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je vooropleiding.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je aanmeldt voor een BBL-opleiding.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900-789 0789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 10.00 - 14.00 uur). Of stuur ons een bericht.

Meld je nu aan
Bel ons Mail ons
Home Sluiten