Terug naar overzicht Welzijn

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang

Vind je het een uitdaging om op het niveau van een specialist met coachende, adviserende en stimulerende vaardigheden te werken in de kinderopvang? Werk je graag met kinderen? Kun je tevens inspelen op onverwachte situaties en durf je verantwoordelijkheid te nemen voor je collega’s en voor kinderen die specifieke begeleidingsvragen hebben?
Dan is Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang zéker iets voor jou. 

Stel een vraag
Startmoment(en): begin september tot en met maart Meld je aan
Leerweg: bbl
Niveau: 4
Duur: 3 jaar
Crebonummer: 25484
Startmoment(en): september en februari
Het beroep
Lees pagina voor

Als je met kinderen gaat werken, dan vind je het leuk dat kinderen grappig, origineel, spontaan en vertederend kunnen zijn. Je begrijpt dat kinderen goed begeleid moeten worden en behoefte hebben aan structuur en dagelijkse zorg. Als Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang bied je dagelijkse opvang en veiligheid aan baby's, peuters, kinderen en jongeren. Er wordt planmatig gewerkt en je voert teamoverleg met jouw collega's. Je bent heel opmerkzaam en volgt nauwlettend het gedrag van alle kinderen. Eventuele achterstanden in de ontwikkeling bespreek je met je team, met je leidinggevende en met de ouders / verzorgers van de kinderen.

Klik hier om te kijken wat de kans op werk is voor deze opleiding
Toelatingseisen
Lees pagina voor
Toelatingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor de vakopleiding en de middenkaderopleiding gelden dezelfde toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo met goed gevolg hebt doorlopen;
 • voor een niveau 3 opleiding heb je een afgeronde niveau 2 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;
 • voor een niveau 4 opleiding heb je een afgeronde niveau 3 opleiding in de branche waarin je wilt doorleren;
 • je bent in het bezit van een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Toelatingseisen specialistenopleiding (niveau 4)
Om de specialistenopleiding te volgen, heb je een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.

Toelatingseisen havo/vwo-leerlingen
Een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 geeft toelating tot leerjaar 1 van een niveau 3/4 opleiding.
Voor studenten havo/vwo met een diploma kunnen wij een speciaal kort durend maatwerktraject aanbieden.

Aanvullende eisen
In het algemeen geldt dat je voor het volgen van een bbl opleiding als werknemer in dienst moet zijn bij een leerbedrijf en in het bezit bent van een arbeidscontract.

Bij sommige opleidingen kunnen aanvullende eisen gesteld worden.
Laat je hierover informeren bij het Servicecentrum Opleidingen

Over opleiding
Lees pagina voor

Je leert hoe jij kinderen zo goed mogelijk kan ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling en hoe je hen kunt helpen bij het ontwikkelen van sociaal gedrag. De taalontwikkeling speelt een belangrijke rol binnen de opleiding. Je geeft ook leiding en je coacht je collega’s. Je leert contacten te onderhouden met  andere instellingen zoals basisscholen en organisaties die zich bezighouden met de begeleiding van kinderen. 

Wat leer je tijdens de opleiding nog meer?

 • Uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken
 • Adviseren, coachen, beslissingen nemen, activiteiten initiëren
 • Opstellen van activiteitenprogramma's en plan van aanpak
 • Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren
Stage
Lees pagina voor
Als je een bbl opleiding gaat volgen heb je altijd werk en heb je een leer - arbeidsovereenkomst met de school en met een erkend leerbedrijf. Wanneer je geen leerbaan hebt voordat je aan het praktijkonderdeel van een bbl opleiding begint, kan dit betekenen dat je de studie niet kunt afmaken. Je moet altijd zorgen dat je werk hebt. In sommige gevallen kunnen wij je helpen met het vinden van werk. Je gaat één dag of één dag en een avond naar school. Tijdens je werk word je begeleid door een erkende leermeester. Het werk dat je doet sluit aan op wat je leert op school.
Keuzendelen
Lees pagina voor

Iedere opleiding heeft ook keuzedelen. Met keuzedelen kun je zelf kleur geven aan je opleiding. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde en een plus op de mbo- diploma. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Keuzedelen die te maken hebben met ondernemerschap zijn hier een voorbeeld van. Je kunt ook kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Vakken
Lees pagina voor

In de praktijkvakken leer je de juiste kennis en vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak. Vakken die je volgt zijn onder andere: sociale vaardigheden, ontwikkelingspsychologie, verzorgende vaardigheden, kennis van doelgroepen, drama en beeldende vorming, buitenschoolse opvang en management en beleid.

Je krijgt les in de volgende vakgebieden:

 • Sociale vaardigheden
 • Groei en ontwikkeling van het kind
 • Het werkveld van de kinderopvang
 • Omgaan met sociale problematiek en opvoedingsproblematiek
 • Leren herkennen van leer- en gedragsproblemen
 • Je leert observeren
Vervolg
Lees pagina voor

Je kunt doorstromen naar een verwante hbo opleiding of uitstromen naar werk.

Lees pagina voor

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Adres

Leerparkpromenade 100
(TomTom: Maria Montessorilaan)
3312 KW Dordrecht

Waarom het Da Vinci College?

Waarom het Da Vinci College?

Wij geloven dat we jou en de werkgevers in de regio persoonlijk moeten kennen om jouw talenten optimaal tot bloei te laten komen. Daarom werken we intensief samen met het bedrijfsleven, ondersteunen we jouw ambities en bieden we je professionele en persoonlijke begeleiding. Vanzelfsprekend binnen een uitdagende en tegelijkertijd veilige leeromgeving. Zo halen we meer jij uit jou en heb je een leuke en leerzame tijd op het Da Vinci College én daarna ook de beste kansen op een carrière die bij je past.

Het Da Vinci College:

 • Betrokken
 • Ambitieus
 • Professioneel

 

Wij willen je graag leren kennen.

Hopelijk jij ons ook!

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kan je direct aanmelden met je DigiD account. Lukt dat niet dan heb je de volgende gegevens nodig:

 • Je Bugerservicenummer (BSN).
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je vooropleiding.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je aanmeldt voor een BBL-opleiding.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900-789 0789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 10.00 - 14.00 uur). Of stuur ons een bericht.

Meld je nu aan
Bel ons Mail ons
Home Sluiten