Terug naar overzicht Maatschappelijke zorg

Begeleider specifieke doelgroepen

Help je graag anderen? Ben jij creatief, initiatiefrijk en stressbestendig? Heb jij oog voor persoonlijke verzorging (bijv. wassen) en vind je het niet erg om dit ook te doen? Kun je je goed inleven in het gedrag van andere mensen? Dan is de opleiding Begeleider specifieke doelgroepen echt iets voor jou. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het beroep.

play button
Leerweg: bol
Niveau: 3
Duur: 3 jaar
Crebonummer: 25476
Startmoment(en): september
Het beroep
Lees pagina voor

Als begeleider specifieke doelgroepen heb je direct contact met mensen die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen redden. Je ondersteunt mensen thuis of in een hulpverlenende instelling, zoals bijvoorbeeld in de ouderenzorg. De begeleidingsvraag van de cliënt loopt als een rode draad door het begeleidingsplan dat je helpt opstellen. In deze begeleiding richt je je op meerdere terreinen: wonen, huishouden, werk, school en vrije tijd. Je toont belangstelling voor de cliënt en naastbetrokkenen en je bent vraaggericht ingesteld om zo een duidelijk beeld te krijgen van de situatie van de cliënt. Je onderzoekt mogelijkheden, beperkingen, wensen en verwachtingen. Als begeleider ondersteun je ook bij de persoonlijke verzorging van de cliënt, bijvoorbeeld bij het wassen.

Toelatingseisen
Lees pagina voor

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg
 • diploma mbo niveau 2
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • diploma havo

Lees meer over ons toelatingsbeleid

Over de opleiding
Lees pagina voor

De studenten van de opleiding Verzorgende IG, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider specifieke doelgroepen zitten gezamenlijk in 1 klas. Iedereen start met een breed jaar, waardoor je pas aan het eind van leerjaar 1 een keuze hoeft te maken in welke richting je wilt diplomeren.

Keuzedelen

Iedere opleiding biedt keuzedelen aan. Er zijn verschillende keuzedelen waar je een keuze uit kan maken. Dit zijn onder andere gezonde leefstijl, niet aangeboren hersenletsel, ondernemend gedrag etc. De keuzedelen zijn een verdieping van de opleiding en zijn een onderdeel van de examinering.

Systeem eisen laptops t.b.v. Opleidingen 2020 ‐ 2021

De opleiding is ook in een bbl variant te volgen

Stage
Lees pagina voor

Een belangrijk deel van je opleiding leer je in de praktijk door op stage te gaan. Je wordt hierin zowel vanuit school als vanuit het werkveld goed begeleid. Je loopt vanaf het eerste jaar stage en doet op verschillende plaatsen werkervaring op en je bouwt zo ook al aan je cv. Je kunt stage lopen in zorginstellingen zoals een verpleeghuis, een zorgcentrum of een kleinschalige woongroep. Je werkt daarbij vooral met ouderen of gehandicapten.

Op school word je goed voorbereid op je stage. School heeft een databank met stagebedrijven waar je als student een keuze uit maakt. Studenten zoeken niet zelf een stageplaats.

Vakken
Lees pagina voor

In de praktijkvakken leer je de juiste (product)kennis en vaardigheden en de juiste werkhouding voor het vak. De algemene vakken zijn: Engels, Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap. Deze vakken zijn belangrijk voor je ontwikkeling en het halen van je Proeve van Bekwaamheid en dus je diploma.

Vakken die aansluiten bij het beroep zijn onder andere:

 • Communicatie
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Activiteiten
 • Drama
 • Persoonlijke verzorging
 • Vaardigheidslessen gericht op persoonlijke verzorging
 • Ergonomie (tiltechnieken)
 • Wonen en huishouden
 • Beeldende vorming
 • Kwaliteit in de organisatie
 • Begeleiden en Ondersteunen

Let op: Als begeleider specifieke doelgroepen leer je dus ook hoe te ondersteunen bij persoonlijke verzorging (bijv. het wassen van cliënten). Hier leg je examen in af.  

Vervolg
Lees pagina voor

Na je opleiding kun je verder studeren aan een mbo-4 opleiding zoals:

Ga je liever werken dan kun je aan de slag als verzorgende in verpleeg- en verzorgingshuizen, woonvormen voor gehandicapten, thuiszorg, kraamzorg of een combinatie daarvan.

Lees pagina voor

Voor het volgen van een opleiding maak je de volgende kosten:

 1. Het cursusgeld
  Bekijk de hoogte van het cursusgeld
 2. De opleidingskosten
  Bekijk de kosten voor boeken en ander lesmateriaal
Studie in cijfers

Waarom het Da Vinci College?

Enthousiast? Meld je aan.

Goed om te horen dat je wilt gaan studeren bij het Da Vinci College. Je kan je direct aanmelden met je DigiD account. Lukt dat niet dan heb je de volgende gegevens nodig:

 • Je Bugerservicenummer (BSN).
 • De gegevens van je ouder/verzorger als je nog geen 18 jaar bent.
 • De gegevens van je vooropleiding.
 • De gegevens van je leerbedrijf als je aanmeldt voor een BBL-opleiding.

Studieadvies? Neem dan contact op met informatie opleidingen 0900 - 789 0 789 (bereikbaar van ma t/m vrij van 8.30 - 16.30 uur). Of stuur ons een bericht.

Meld je nu aan