loopbaanspel

Onze loopbaanadviseurs zijn onlangs bij zeven tweedejaars-vmboklassen van het Wellant College geweest om met hen het LOB spel te spelen. Voor een deel van die klassen kwam het net voor de informatieavond over hun profielkeuze/vakkenkeuze, dus een zeer geschikt moment om dit spel in te zetten. In een groep van maximaal 14 leerlingen werd spelenderwijs stil  gestaan bij de 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. De andere helft van de klas kon ondertussen met hun docent stilstaan bij de werk- en opleidingsachtergrond van hun eigen ouders en de kwaliteiten die zij zelf al hebben. Al met al een goede intro om aan het denken gezet te worden over mogelijke stageplaatsen in de derde en vierde, over de inzet van hun eigen netwerk dat toch groter is dan ze dachten, over hun eigen rol in hun loopbaan en de inzet van hun persoonlijke kwaliteiten in hun opleiding. Ook werden ze zodoende geconfronteerd met allerlei beroepen of beroepsgroepen die ze zelf misschien nog niet kenden, maar ook met de competenties die voor veel beroepen belangrijk zijn. Een eerste aanzet dus voor de ontwikkeling van hun eigen loopbaancompetenties.

Bel ons Mail ons