LIMBO uitgebreid met Malmberg en SPL

Binnen de route van het digitaal bestellen van leermiddelen voor studenten is een uitbreiding gerealiseerd. Wil je weten wat er allemaal mogelijk is?

De activiteiten voor de nieuwe boekenlijsten lopen weer. Voor komend schooljaar is de ambitie om naast Deviant (studiemeter) ook taalblokken (Malmberg) en Stichting Praktijkleren op de te nemen in de route van digitaal bestellen, betalen en beschikbaar stellen (iECK) in samenwerking met boekhandel Dekkers en de betreffende uitgeverij. Taalblokken werd al gebruikt voor Duits en zal na de zomervakantie ook ingezet worden bij Engels. Voor ons dus belangrijk dat deze methode op een verantwoorde manier toegevoegd wordt aan de digitale route. Wij zijn dan ook verheugd nu al te kunnen melden dat de huidige gebruikers taalblokken Duits op een juiste manier zijn omgezet bij Malmberg zodanig dat de nieuwe bestellingen voor Engels en Duits volledig digitaal kunnen gaan verlopen. Afgelopen week is zelfs de mijlpaal van de eerste digitale bestelling al gerealiseerd en hebben we dus het volste vertrouwen erin dat deze omzetting ook voor alle toekomstige nieuwe studenten vlot zal verlopen.

Stichting Praktijk Leren staat ook in de startblokken, daar kan de omzetting van de huidige gebruikers echter pas in de zomervakantie gebeuren, omdat we niet tijdens het schooljaar de methode van inloggen willen aanpassen.

Voor beide methodes zal het inloggen via de kennisnet federatie gaan lopen. Dit heeft voor de student als grote voordeel dat er maar 1 keer ingelogd hoeft te worden voor de diverse methodes. Komende jaren zullen steeds meer methodes via deze route ontsloten worden zodat de studenten op een eenduidige manier toegang krijgen tot hun digitale lesmaterialen.