Leerwerkmarkt 4 juni 2015

Op 4 juni a.s  vindt een leerwerkmarkt voor de regio’s Drechtsteden en Gorinchem plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht tussen 15.00 en 20.00 uur! In de bijlage de flyer.

Er zal een kennismaking en koppeling mogelijk zijn tussen BBL-studenten en aanbieders van BBL-leerplekken. Nog voor de zomervakantie hopen we dat deze koppelingen gaan leiden tot het op tijd afronden van de inschrijving en plaatsing. Dat is in het belang van alle 3 de partijen: student, bedrijf en ons ROC.

Het is geen open markt waar iedereen naar toe kan gaan. kandidaten dienen zich van te voren op te geven.

doelgroepen binnen Da Vinci waarvoor LWM interessant is:

  • (VMBO)leerlingen die BBL willen
  • BBL-leerlingen wiens BPV afloopt/stopt (ondermeer i v m de wet werk en zekerheid) en daarom op zoek zijn naar een nieuwe BBL-plek,
  • leerlingen die van (BBL)richting willen veranderen
  • BOL kandidaten die naar BBL willen overstappen
  • VSV leerlingen

Zou je mee willen werken aan het zoveel mogelijk verspreiden van deze informatie binnen je domein? BPV begeleiders hebben als het goed is al een mail ontvangen hierover.

Uitnodiging scholieren AV

Uitnodiging scholieren Drechtsteden

Alvast bedankt namens de organisatoren. Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Sjoerd Visser. 

Bel ons Mail ons
Home Sluiten