Kerstmarkt

Nog een aantal weken en dan is het  zover: de gezellige kerstmarkt op het Leerpark en op de Mollenburgseweg .Op het leerpark is het dit jaar alweer de 8e editie en daar zijn we heel trots op.

 

Leerpark


De kerstmarkt wordt ook dit jaar weer georganiseerd voor en door deelnemers en personeelsleden van alle Leerpark scholen.

Op de kerstmarkt kun je spullen verkopen, eten, drinken en genieten van een gezellige kerstsfeer. De totale opbrengst van alles dat wordt verkocht, wordt verdeeld onder een aantal goede doelen. Dit jaar zijn dat: KiKa, St. Dapperkind en het Nationaal Ouderenfonds.

De kerstmarkt Leerpark is op dinsdag 16 december 2014 van 12.00 tot 14.00 uur.

Deelnemers en personeel kunnen zich aanmelden voor een kraam om spulletjes te verkopen of om een ludieke kerstactie op touw te zetten zoals bijvoorbeeld een loterij of verkoop van oliebollen.

Meld je aan op www.davinci.nl/kerstmarktleerpark

Wij rekenen ook dit jaar weer op een hoop steun, gezelligheid en een mooie opbrengst.

 

Mollenburgseweg


Datum: 16 december 2014
Tijd:     12.30 – 15.30 uur

 

We organiseren een “kerstevent”, met weer DJ Henry Wessels. Tijdens het event wordt er meerdere malen een muziek bingo gehouden voor het goede doel; Serious Request – “Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden”.

Naast de muziekbingo worden er diverse activiteiten georganiseerd , zoals een Uilenshow en nog vast te stelen activiteiten door studenten. Zij kunnen deze bijdrage gebruiken voor hun LOB portfolio.

Er is dus geen echte markt, het speelt zich af in en rondom de kantine en het plein buiten.

Alle studenten worden tijdens het kerstevent in de gelegenheid gesteld om hieraan deel te nemen.

 

 

Bel ons Mail ons