La Lisa, eerste echte glossy van opleiding Secretarieel

Henk nam het tijdschrift trots in ontvangst en vertelde dat een dergelijk magazine helpt om belangstellenden te laten zien wat de secretaresses van de toekomst allemaal kunnen. Henk: ‘Het zijn multi-talenten met veel verschillende taken. Van redigeren van teksten tot het organiseren van een bijeenkomst.’  

Eerstejaars studenten Secretarieel hebben onder begeleiding van derdejaars gezorgd voor de inhoud van de glossy. Zij hebben geïnterviewd, teksten geschreven en foto’s aangeleverd. Er zijn speciale fotoshoots georganiseerd voor, onder andere, het item ‘What to wear’. Gabriëlla, stagiaire Grafisch vormgever bij daVinciMedia, heeft van alle losse onderdelen een mooi tijdschrift gemaakt.

Bekijk de film van de overhandiging van de glossy.

Bel ons Mail ons