Jaaa, ze zijn er weer, de studenten logopedie

Van september tot januari zijn er weer twee studenten logopedie van de Hogeschool Rotterdam op het Leerpark in gebouw Bianco aan de slag. Iedere dinsdagochtend zijn zij beschikbaar om studenten van het Da Vinci College te helpen met problemen op het gebied van uitspraak en spelling.

Voorwaarden:

  1. De student kan wekelijks op dinsdag naar het Leerpark komen, gebouw Bianco, tussen 8:30 en 12.00, gedurende 4 à 5 maanden.
     
  2. Het probleem van de student mag niet zijn ontstaan door fysieke of psychische aandoening. De stagiaires mogen deze persoon dan niet begeleiden vanuit de opleiding.

De problemen die behandeld kunnen worden, betreffen uitspraak- en spellingsproblemen. Slissen valt hier buiten.

Ook kunnen schrijfproblemen die daaruit voortkomen een aanleiding zijn voor een behandeling. Je moet vooral denken aan uitspraak- en spellingsproblemen die zijn ontstaan vanuit de moedertaal. Chinezen hebben problemen met r en l, Spaanssprekende mensen met de “h” en Aziatische studenten maken vaak extra geluiden bij het spreken die storend kunnen zijn.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de taalcoach Office, cblok@davinci.nl.

Bel ons Mail ons