Lever dyslexie- en dyscalculieverklaringen in bij de studentenadministratie

Deze verklaringen worden nu door de studentenadministratie in Eduarte ‘gehangen’ en van de oranje driehoek voorzien. Dit werd voorheen door de medewerkers van Remedial Teaching gedaan. Vervolgens gaan de verschillende examencommissies aan de slag om de hulpmiddelen/faciliteiten toe te kennen. De hulpmiddelen worden vastgelegd in Eduarte door de examenbureaus. De student kan in de Selfservice zien welke hulpmiddelen toegekend zijn als de examenbureaus het rapport ‘afspraak toegekende hulpmiddelen’ gedraaid hebben. Dit geldt zowel voor de verklaringen die bij de intake worden verzameld als voor de verklaringen van studenten die reeds bij ons in de opleiding zitten.

Bel ons Mail ons