Innovatiemanager Da Vinci College start per 1 juni 2016

“Ik ben Daniel Wortel, geboren in Amsterdam. Na mijn studie Technische Bestuurskunde en Management aan de TU Delft heb ik aan vele variërende projecten gewerkt bij diverse werkgevers. Mijn specialisatie is het analyseren van technisch complexe systemen en daar diverse studies op loslaten. Uiteindelijk heb ik bijna 10 jaar bij STC in Rotterdam gewerkt als projectmanager om de ontwikkelingen in de markt te verbinden aan STC. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan bij het Da Vinci College. Er is al een prachtige (onderwijs)omgeving ontstaan die verder kan worden ontwikkeld met de bedrijven op zeer interessante thema’s, zoals duurzaamheid en maritiem. Deze uitdaging ga ik graag met de collega’s aan!”

Met ingang van 1 juni zal Daan Wortel met zijn werkzaamheden als innovatiemanager beginnen. Op basis van de strategische onderwijsvisie ontwikkelt het Da Vinci College samen met bedrijven en instellingen geleidelijk contextrijke leeromgevingen waarin wordt samengewerkt aan en in bedrijfsprocessen.

Het bedrijfsleven is sámen met het onderwijs initiator van alle werk- en leeractiviteiten van de studenten die bij ons een beroepsopleiding volgen. De innovatiemanager houdt met op te zetten projecten rekening met de kansen en behoeften op de toekomstige arbeidsmarkt en adviseert het college van bestuur over het innovatiebeleid.

Daan krijgt als belangrijkste opdracht om het bedrijfsleven te betrekken bij de doorontwikkeling van het onderwijsconcept. Hij zoekt en intensiveert de samenwerking met (nieuwe) bedrijven en instellingen. Bij de (lokale) overheden werkt hij aan het verwerven van politiek draagvlak voor betekenisvolle leer- en werkprojecten waarin de opleiding van onze studenten vorm krijgt. Hij legt tevens onderwijskundige verbindingen met VO, HBO en TU.

De innovatiemanager ontwikkelt in samenspraak met de directeur Duurzaamheidsfabriek en sectordirecteur Techniek & Media  activiteiten in de Duurzaamheidsfabriek, met een open oog voor de kennisontwikkeling die daarvoor nodig is bij alle gebruikers van de Duurzaamheidsfabriek en in het bijzonder van docenten. Hij zal ook een rol vervullen bij het realiseren van het plan van aanpak Gorinchem.

Bel ons Mail ons