Inkoopvoorwaarden

Op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten voor leveringen en diensten zijn de Algemene FSR Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van toepassing.

Hieronder treft u de actuele versie aan.

Algemene inkoopvoorwaarden