Informatie over corona voor ouders/verzorgers

MBO-studenten (ook die jonger dan 18 jaar) moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar en van docenten om de verspreiding van het corona-virus te beperken. Dat heeft nogal wat gevolgen voor het onderwijs, zeker waar het gaat om bijvoorbeeld praktijklessen en persoonlijke begeleiding. Het is goed mogelijk dat u daar vragen of zorgen over hebt. Ook wilt u misschien weten hoe wij zorgen voor een veilige leeromgeving en hoe wij omgaan met coronabesmettingen binnen de school. Op deze pagina geven wij antwoord op veel door ouders gestelde vragen.


Waarom worden er zo weinig fysieke lessen gegeven?

We proberen zoveel mogelijk lessen op school aan te bieden. Omdat we 1,5 meter afstand moeten kunnen garanderen tussen studenten onderling en docenten en studenten, is er minder capaciteit om lessen te verzorgen. Naast les op school krijgen studenten daarom ook online onderwijs.

Moeten studenten 1,5 meter afstand houden, ook als ze nog geen 18 zijn?

Alle studenten van het Da Vinci College moeten onderling 1,5 meter afstand houden en tot docenten. Dit geldt ook voor studenten die nog geen 18 jaar zijn. Voor het gehele mbo gelden dezelfde afstandsregels als voor volwassenen.

Is het dragen van een mondkapje verplicht bij het Da Vinci College?

Het belangrijkste is dat iedereen zich aan de basisregels houdt. 1,5 meter afstand houden staat daarbij voorop. Studenten dragen bij Da Vinci een mondkapje als zij zich verplaatsten binnen de gebouwen. Ook in de praktijklessen wordt een mondkapje gedragen. Het mondkapje mag af als studenten zitten, in een lokaal of in een andere ruimte. Buiten hoeft ook geen mondkapje gedragen te worden. Studenten nemen hun eigen mondkapje mee.

Vanaf 1 december is het dragen van het mondkapje verplicht volgens de wet en de officiële regels van het Da Vinci College. Er wordt daarom vaker gecontroleerd. Ook volgen er maatregelen als studenten zich niet aan de regels houden. In het uiterste geval kan hun de toegang tot de school worden ontzegd.

Kan een student om medische redenen geen mondkapje dragen, dan bespreekt hij/zij dit met de SLB’er. Let op: de student moet dit wel kunnen aantonen.

Mijn kind moet examen(s) afleggen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Per examen zoeken we naar een maatwerkoplossing. Hierover wordt persoonlijk contact gelegd met de student vanuit de opleiding.

Gaat de stage (beroepspraktijkvorming) gewoon door?

De stages (bpv) gaan gewoon door. Studenten moeten zich wel houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM en die van de sector waarin de student werkzaam is of stage loopt. Vanwege de 1,5 meterregel kan het zijn dat er minder stageplaatsen beschikbaar zijn, waardoor er minder stagedagen ingepland worden dan gebruikelijk. De bpv-begeleiders informeren de studenten over hoe de stages in hun opleiding ingevuld worden.

Gaan stages in het buitenland door?

Het RIVM heeft (veel) EU-landen en gebieden code oranje of rood afgegeven. Wij volgen het advies van het RIVM ten aanzien van internationale reizen. Buitenlandse stages en projecten gaan daarom tot en met eind maart 2021 niet door.

Mag mijn kind met het openbaar vervoer naar school/stage/het leerwerkbedrijf reizen?

Dat mag. Eigen vervoer (lopend of per fiets, brommer, scooter of auto) heeft wel de voorkeur.

Gaan de oudergesprekken op school door?

Oudergesprekken worden zoveel mogelijk online gehouden. Zo ervaart u meteen hoe het is om, net als uw kind, online contact te hebben met een docent. De uitnodiging voor het oudergesprek ontvangt u via de opleiding van uw kind.

Hoe word ik geïnformeerd als er een klasgenoot of docent van mijn kind besmet is met het coronavirus?

Als een klasgenoot of docent van uw kind besmet is met het coronavirus, ontvangt hij/zij hierover een bericht via Da Vinci-mail. Vraag uw zoon/dochter daarom deze mailbox goed in de gaten te houden. In de mail staat wat er precies aan de hand is en of er maatregelen worden genomen. Wanneer het om minderjarige studenten gaat, informeren we u als ouder(s)/verzorger(s) ook. Dat doen we per mail of per brief. Als de klas goed de richtlijnen van het RIVM heeft gevolgd (1,5 meter), dan kunnen de studenten meestal gewoon naar school blijven komen. In sommige gevallen zal het nodig zijn om een klas een aantal dagen online les te geven.


Informatiepunt Coronavirus Da Vinci College

Het Da Vinci College volgt de adviezen van het RIVM. Naarmate de situatie rondom het coronavirus verandert, past het RIVM zo nodig ook het beleid aan. Het kan daarom zijn dat in eerdere updates informatie staat, bijvoorbeeld over de vraag wanneer contact moet worden opgenomen met de huisarts of GGD, die niet meer strookt met het huidige beleid van het RIVM. Neem bij onduidelijkheid – en bij vragen over het coronavirus in relatie tot Da Vinci – contact op met het Informatiepunt Coronavirus van het Da Vinci College via corona@davinci.nl.