Veelgestelde vragen over Corona en Da Vinci

Laatste update: 22 september, 17:00 uur

Het nieuwe studiejaar 2020/2021 is van start. Helaas is het coronavirus nog steeds niet onder controle. We moeten dus met elkaar zorgen voor een veilige omgeving op school. De lessen vinden daarom deels op school plaats en deels via afstandsleren. Studenten die door omstandigheden niet vanuit huis kunnen werken, zijn ook welkom op school.

We begrijpen dat je veel vragen hebt over je studie, je schoolopdrachten, je examens of je stage naar aanleiding van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus. Of wat er gebeurt als een klasgenoot, een docent of jijzelf besmet raakt met het coronavirus. De meest gestelde vragen proberen we hier zo goed mogelijk te beantwoorden. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet, dus hou hem in de gaten.

Kom je naar school voor praktijklessen? Bekijk dan hier de richtlijnen

Check regelmatig je DaVinci mail. Hierop ontvang je alle belangrijke informatie.


VEILIGE SCHOOLOMGEVING

Wanneer moet ik thuisblijven?

Als je ziek bent of verkoudheidsverschijnselen hebt, blijf je thuis. Als je je goed genoeg voelt, kun je vanuit huis weken. Neem daarover contact op met je slb’er. Samen zorgen jullie ervoor dat je zo min mogelijk studievertraging oploopt.

Ben je op vakantie bent geweest in een gebied dat door de overheid is aangemerkt als ‘oranje’ of ‘rood’? Dan moet je verplicht 10 dagen in quarantaine. Het gaat bijvoorbeeld om Bepaalde regio’s in Frankrijk en Spanje, maar ook in Nederland! Als je niet ziek bent, kan je vanuit huis werken.

Is iemand in je huishouden ziek met koorts en/of griepachtige verschijnselen. Ook dan mag je niet naar school komen. Is het voor jou door omstandigheden lastig om thuis te werken? Bespreek dit dan ook met je slb’er. We vinden zeker een oplossing!

Wat gebeurt er als mijn klasgenoot of docent besmet is met het coronavirus?

Als een klasgenoot of docent van jou besmet is met het coronavirus, laten we dat weten via je Da Vinci-mail. Houd deze mailbox dus goed in de gaten. In de mail staat wat er precies aan de hand is. Je leest ook wat de gevolgen zijn voor jou. Als de klas goed de richtlijnen van het RIVM heeft gevolgd (1,5 meter), dan kun je meestal gewoon naar school blijven komen. In sommige gevallen zal het nodig zijn om een klas een aantal dagen online les te geven. Die keuze maken we in overleg met de GGD. We informeren ook altijd je ouders over de besmetting. Dat doen we per brief.

Wat als ik zelf corona heb?

Als je positief getest bent op corona meld je dat direct bij je SLB-er. Jullie maken dan afspraken over de manier waarop je thuis kunt studeren. Daarnaast volg je goed de aanwijzingen van de GGD op.

Wat doe ik als ik contact hebt gehad met iemand die nu corona blijkt te hebben?

Je blijft thuis als je:

  • Huisgenoot bent van deze persoon
  • Langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter afstand van deze persoon bent geweest
  • Je klachten hebt

In andere gevallen mag je gewoon naar school komen

Ik behoor tot een risicogroep, mag ik dan naar school?

Als je tot een risicogroep behoort, ga dan in overleg met je SLB’er om te kijken wat voor jou mogelijk en haalbaar is.

Met hoeveel klasgenoten zit ik in de klas?

We zorgen ervoor dat het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent dat we per ruimte hebben berekend hoeveel studenten er tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. De groepen op school worden een stuk kleiner.

Moet ik een mondkapje dragen op school?

Het belangrijkste is dat iedereen zich aan de basisregels houdt. 1,5 meter afstand houden staat daarbij voorop. Op plekken waar dat niet lukt, draag je een mondkapje. Denk hierbij aan bepaalde praktijklessen of drukke gangen. Waar je een mondkapjes moet dragen, staat dit aangegeven. Neem je eigen mondkapje mee naar school

Is er goede ventilatie in de gebouwen?

Misschien heb je via de media iets gelezen over de verspreiding van corona via ventilatiesystemen. Het is dan goed om te weten dat de ventilatie in alle gebouwen van het Da Vinci College voldoet aan de regels. De lucht in de lokalen, gangen en andere ruimtes is dus schoon.

Is er iemand van het Da Vinci College positief getest?

Er is inderdaad iemand positief getest op het coronavirus. Volgens de GGD is er geen verhoogd risico geweest voor studenten en medewerkers. De lessen kunnen dus gewoon doorgaan.

AFSTANDSLEREN

Waarom moet ik afstandsleren

Afstandsleren, met online lessen, doen we om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te houden. Maar ook omdat het heel handig kan zijn. Je hoeft niet te reizen, je kunt dingen in je eigen tempo doen en bijvoorbeeld een les nog eens terugkijken. Ook kun je online natuurlijk gebruikmaken van handige apps en filmpjes.

Tot wanneer duurt dit voor mij?

Over de start van het schooljaar heb je voor de vakantie een brief ontvangen. De informatie in die brief klopt nog steeds. De eerste twee weken van het studiejaar komen vooral de nieuwe studenten op school om kennis te maken. Na de introductieweken komen ook de andere studenten weer naar school. Maar niet allemaal tegelijk! Dan zou het veel te druk worden. De lessen vinden daarom deels op school plaats en deels via afstandsleren. Wanneer we je op school verwachten en graag online zien, staat duidelijk in je rooster. Het rooster is aan het begin van het studiejaar beschikbaar in Eduarte.

Ben ik bij afstandsleren verplicht om de lessen te volgen?

Ja, ook als je online les hebt, moet je verplicht aanwezig zijn.

BPV/STAGE/LEERWERKPLEKKEN

We krijgen veel vragen van studenten en stagebedrijven over stages (bpv) en leerwerkplekken. Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts dan blijf je thuis én meld je je ziek bij school en je bpv-bedrijf. Let op: ook wanneer een gezinslid koorts heeft, blijf je thuis! Informeer daarnaast altijd je bpv-begeleider en slb'er.

Mijn bpv-bedrijf/leerwerkbedrijf is vanwege corona gesloten/vraagt me niet meer te komen. Wat moet ik nu doen?

Door de corona zijn sommige bedrijven tijdelijk gesloten of failliet gegaan. Ook zijn er bedrijven die met minder mensen werken of het werk anders organiseren. Dat kan betekenen dat je niet meer naar je stage (BPV) of leerwerkbaan kan. Als je daardoor je leerdoelen niet kunt halen, of niet voldoende uren kunt maken, bestaat de kans dat je studievertraging oploopt.

Gelukkig zijn er vaak wel oplossingen te bedenken. Bespreek het dus altijd zo snel mogelijk met je slb’er. Samen kunnen jullie op zoek naar een ander leerwerk- of stagebedrijf. Dat kan een zelfde soort bedrijf zijn, maar sommige leerprocessen kun je misschien ook in een heel ander type bedrijf leren. Daar kijken we ook naar. Tot slot kunnen we ook kijken of er bedrijven zijn die nog geen leerwerk- of stagebedrijf zijn, maar die dat wel willen worden. Als je een BBL-opleiding volgt is er , tot slot, ook nog een mogelijk om (tijdelijk) over te schakelen naar een BOL-opleiding, waarbij je meer op school bent en minder uren in de praktijkomgeving.

Door de corona kan ik geen geschikte stageplaats/leerwerkbedrijf vinden. Wat nu?

Net als op school, moeten mensen in bedrijven hun werk doen met anderhalve meter afstand. Dat betekent dus dat er minder mensen op hun werklocatie kunnen werken en ze vaak vanuit huis zullen werken. Dat maakt het ook lastiger om studenten te begeleiden. Er zijn daardoor dit jaar minder stageplaatsen en leerwerkplaatsen beschikbaar. Dat is lastig en er wordt door scholen, bedrijven en de overheid hard gewerkt aan oplossingen.

Heb je moeite met het vinden van een bpv- of leerwerkplek? Bespreek het met je slb’er. Hopelijk vinden jullie samen een oplossing. Als het echt niet lukt, kun je de beroepspraktijkvorming later doen. Dat leidt dan wel tot een langere opleidingsduur.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid op mijn stage. Mag ik dan stoppen met mijn stage?

We begrijpen heel goed dat je je zorgen maakt over je eigen gezondheid of die van mensen om je heen. De minister heeft op 17 maart bepaald dat je mag stoppen met je stage als je vindt dat er te veel gezondheidsrisico’s zijn. Dat kan betekenen dat je langer over je opleiding doet dan gepland. Overweeg je te stoppen of twijfel je of je stage omgeving veilig genoeg voor je is, neem dan ook contact op met je slb’er om je zorgen en vragen te bespreken. Besluit je te stoppen met je stage dan meld je dit aan je slb’er en ook aan je bpv-bedrijf.

Ik ben zorgstudent en een organisatie vraagt mij om extra te komen werken. Mag/ kan dit?

Als gevolg van het Coronavirus blijft de druk op medewerkers in de zorg groot. Het is dan ook geweldig dat er studenten zijn die zich in deze periode extra willen inzetten. Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat deze extra inzet buiten het schoolprogramma valt. De afspraken over extra inzet worden dan ook buiten school om gemaakt tussen jouzelf en de betreffende zorgorganisatie.

Het is belangrijk dat je je aan jouw schoolrooster houdt (waarbij de schooldag vanwege afstandsleren waarschijnlijk korter is dan normaal) én dat je in elk geval je verplichte stage-uren draait (volgens je plaatsingsovereenkomst. Er kunnen zich lastige situaties voordoen met stage in combinatie met een bijbaan of vrijwilligerswerk. De meeste zorginstellingen hebben hiervoor protocollen opgesteld. Laat jezelf goed informeren en ga in gesprek met je slb’er als je van plan bent om je extra in te zetten buiten het schoolprogramma om.

EXAMENS EN PROEVE VAN BEKWAAMHEID

Gaan examens en proeve van bekwaamheid door?

Deze worden ingepland en vinden plaats volgens de RIVM-richtlijnen. Lukt dit niet, dan zoeken we naar een vervanging. Als je in zo’n situatie terecht komt, neem dan contact op met je slb’er.

(STUDIE)REIZEN, BUITENLANDSTAGE & EVENEMENTEN

Is al bekend wanneer buitenlandstages, studiereizen en uitwisselingsprojecten weer doorgaan?

In de meeste landen zijn er nog steeds nieuwe coronabesmettingen. Het is daarom voorlopig niet veilig om op stage te gaan in het buitenland of naar het buitenland te reizen voor een internationaal project. Dat geldt in ieder geval tot 31 december 2020.

ZIEKMELDEN

Ik ben ziek; moet ik mij ook ziek melden nu we onderwijs op afstand krijgen?

Ben je ziek? Dan is het belangrijk dat je je ziekmeldt. Daarbij maakt het geen verschil of je les hebt op school of online. Om je ziek te melden, bel je 088-657 40 80. Je moet ook je slb’er informeren.


Informatiepunt Coronavirus Da Vinci College

Het Da Vinci College volgt de adviezen van het RIVM. Naarmate de situatie rondom het coronavirus verandert, past het RIVM zo nodig ook het beleid aan. Het kan daarom zijn dat in eerdere updates informatie staat, bijvoorbeeld over de vraag wanneer contact moet worden opgenomen met de huisarts of GGD, die niet meer strookt met het huidige beleid van het RIVM. Neem bij onduidelijkheid – en bij vragen over het coronavirus in relatie tot Da Vinci – contact op met het Informatiepunt Coronavirus van het Da Vinci College via corona@davinci.nl.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.