Informatie voor stage- en leerwerkbedrijven

In verband met de corona-situatie wordt het onderwijs bij het Da Vinci College in ieder geval tot de zomervakantie op afstand (online) gegeven, met uitzondering van bepaalde praktijklessen, praktijkexamens en toetsen. Dit kan gevolgen hebben voor stage- en leerwerkbedrijven. Bekijk de belangrijkste informatie hier.

Scholen dicht: wat betekent dat precies?

Tot de zomervakantie is er slechts heel beperkt fysiek onderwijs mogelijk op de leslocaties van het Da Vinci College. Alleen bepaalde praktijklessen, praktijkexamens en toetsen vinden op school plaats. Daarnaast zijn er plekken ingeruimd voor leerlingen die door omstandigheden niet vanuit huis kunnen werken. Het ziet ernaar uit dat het afstandsleren ook in het (begin van het) nieuwe schooljaar nog een belangrijke rol blijft spelen.

Wat betekent dit voor u en de studenten?
  • Er vinden tot de zomervakantie slechts heel beperkt fysieke onderwijsactiviteiten plaats op onze locaties; in plaats daarvan hebben we afstandsleren ingericht voor alle bol en bbl-studenten. Doel: het onderwijs zoveel als mogelijk door laten gaan om studieachterstand te beperken.
  • Stages en werken-leren gaan door zolang u aangeeft dat de stagiair welkom is. Indien dit niet meer mogelijk is vanwege corona-maatregelen in uw sector, dan respecteren we dat. Dan geldt voor studenten:
    • Bol-opleiding: student gaat niet naar stage, maar volgt afstandsonderwijs bij het Da Vinci College.
    • Bbl-opleiding: student gaat niet naar de werkplek en volgt afstandsonderwijs bij het Da Vinci College.
  • Indien het voor u, om vanwege moverende redenen, niet meer mogelijk is om stage aan te bieden of komt de student niet meer opdagen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon bij het Da Vinci College.
  • We blijven als Da Vinci College de studenten begeleiden tijdens hun stage. We doen dit nu op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of via Skype.
  • Tot slot heeft de minister van onderwijs op 17 maart bepaald dat een student mag stoppen met de stage als hij/zij vindt dat er teveel gezondheidsrisico's zijn. De student moet het stagebedrijf en school hiervan op de hoogte brengen.
Hoe gaat het met examinering in de beroepspraktijk?

We hopen dat de examinering in de beroepspraktijk zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Lukt dit niet dan graag contact opnemen met uw contactpersoon. Mochten studenten door ziekte afwezig zijn ten tijde van het examen, dan dienen zij dit te melden langs de reguliere weg (ook op school).

Wat betekent dit voor de instellingen in de gezondheidszorg?

In de sector zorg en welzijn lopen studenten stage of werken met kwetsbare mensen. Het risico op kruisbesmetting met het coronavirus is daar groot. Sinds 16 maart gelden maatregelen voor onze studenten van de gezondheidszorgopleidingen. Het gaat hierbij zowel om bol als bbl-studenten.Wij informeren de studenten, instellingsvertegenwoordigers en overige relaties per brief hierover.

Brief 13 maart (zorgopleidingen)

Brief 16 maart (algemeen)

Brief 16 maart (tandartsassistente)

Meer informatie

Via de website houden we iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u als instelling nog andere vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij het Da Vinci College.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.