Informatie datalekken

Wat is een datalek?
Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand. Ook wordt er van een datalek gesproken als er op prive apparatuur gevoelige informatie staat die verloren is gegaan of gestolen wordt. Elke organisatie is gehouden aan deze meldplicht. Dus ook op het Da Vinci College heeft elke medewerker de plicht om een datalek te melden.

Indien er het vermoeden is van een datalek dient dit gemeld te worden bij Kees Verburg,  bestuurssecretaris. Ook bij vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Kees Verburg (cverburg@davinci.nl).