In je kracht staan, 24 krachten

Vanuit Denemarken is hiervoor een methode gepresenteerd, genaamd 24 strenghts. In samenwerking 2 studenten van de opleiding Art en Design hebben we hiervan een Nederlandse versie gemaakt.

Het doel van deze training is inzicht te krijgen in de kwaliteiten die je hebt. De training kan worden ingezet door loopbaanbegeleiders, coaches, studieloopbaanbegeleiders of tijdens begeleidingsuren.

Om de training te kunnen doen krijg je 24 kaartjes waarop positieve eigenschappen staan omschreven die iedereen heeft. De 24 eigenschappen zijn universeel en komen voor in alle facetten van het leven: werk, school, familie, vrienden en als burger in de maatschappij. De 24 krachten gaan over brede thema’s (wijsheid, moed, gerechtigheid, menselijkheid en religie/filosofie) en gaan over de capaciteiten om onszelf en anderen te helpen.

Op kleine schaal is de training al als pilot uitgezet, maar het wordt nu tijd dat we er breder mee gaan werken. Heb je belangstelling om met deze methode te werken of er meer over te weten, neem dan contact op met Suzanna van der Zeeuw of met Rieme de Jager. Ook zijn er mogelijkheden om te methode te introduceren binnen een team.

Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.