Ik ben jonger dan 18 jaar

Je komt van het vmbo naar het mbo en er gaat veel veranderen. Een hele grote verandering is het feit dat je nu je boeken, licenties en dergelijke zelf moet aanschaffen. De docenten van je nieuwe opleiding informeren jou hierover. Ook heb je een laptop nodig en zijn er kosten die met bepaalde beroepen en opleidingen te maken hebben, zoals een kappersset, sportkleding, veiligheidsschoenen of een uniform. Alles bij elkaar kan dit een aardige financiële uitgave zijn voor jou of voor je ouders. Veel van deze kosten moet je betalen voordat je nieuwe opleiding van start gaat.

Bij een laag inkomen en weinig vermogen is er de mogelijkheid een tegemoetkoming te ontvangen in de studiekosten. De aanvraag gaat via de Belastingdienst. Ga naar de website www.belastingdienst.nl. Kijk onder het kopje toeslagen en zoek de informatie over ‘het Kindgebonden Budget voor 16- en 17-jarigen’. In principe draagt de Belastingdienst hier zelf zorg voor. Hoor je niets, dan is het verstandig om contact op te nemen.

Daarnaast heeft een 16-jarige op een mbo-opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) recht op een OV-chipkaart. Deze kan aangevraagd worden via www.duo.nl. Doe dit bij voorkeur drie maanden van tevoren.

Voor ouders die moeten rondkomen van een minimuminkomen kan de Stichting Leergeld www.leergeld.nl een bijdrage geven in de kosten voor school. De stichting Leergeld doet een inkomenstoets. Als ouders behoren tot de doelgroep dan wordt een bijdrage gegeven in de kosten. Zijn de kosten hoger dan de Stichting Leergeld kan vergoeden, dan kan er ook contact opgenomen worden met het Servicecentrum van het Da Vinci College. De school heeft een financiële regeling. Deze regeling heet Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen en is er voor studenten van 16 en 17 jaar die een bol-opleiding volgen.