Houtschelf

Op de Houtschelf mag alleen vóór de fietsenstalling worden gerookt op de daarvoor aangegeven rookplek.