Hinder door aanleg warmtenet

HVC legt een warmteleiding aan in de Karel Lotsyweg langs het ASZ als onderdeel van het warmtenet Dordrecht. De leiding wordt aangelegd in het fietspad dat langs het ziekenhuis loopt. De werkzaamheden omvatten het frezen van asfalt, het graven van een sleuf, de aanleg van een warmteleiding en het opnieuw aanbrengen van de verharding. Vóór de werkzaamheden starten worden bruggen voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer aangelegd om de bereikbaarheid van het ASZ te garanderen.

Planning en werkzaamheden

  • De werkzaamheden starten op vrijdagavond 27 maart 2015
  • In de avond en nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 maart worden de bruggen voor voetgangers en gemotoriseerd verkeer aangelegd.
  • Op zaterdag 28 maart worden het werkterrein ingericht en de verkeersmaatregelen ingesteld voor het fietsverkeer.
  • Op maandag 30 maart starten de werkzaamheden met het frezen van het asfalt, graafwerk en het aanvoeren van  de warmteleidingen.
  • De werkzaamheden duren drie à vier weken, tot uiterlijk eind april 2015. We verwachten niet dat de werkzaamheden

    langer duren dan verwacht, tenzij er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

 

Het frezen van het asfalt veroorzaakt geluidsoverlast. Om die overlast zoveel mogelijk te beperken worden deze werkzaamheden

langs het ASZ tegenover V-gebouw aaneensluitend op één dag en nacht uitgevoerd. Dat betekent dat er op maandag 30 maart overdag en in de nacht sprake is van geluidsoverlast.

Na 30 maart worden alle werkzaamheden waarbij sprake is van werkverkeer, ’s nachts uitgevoerd. Dan wordt er buiten de bezoekuren gewerkt van maandag tot en met donderdag van ca. 20.00 uur tot ca. 8.00 uur.

Overdag worden in het belang van de verkeersveiligheid uitsluitend werkzaamheden uitgevoerd binnen het werkterrein en is er dus geen sprake van werkverkeer. Op die manier wordt de overlast tot een minimum beperkt. Het werkterrein wordt met hekwerk compleet afgesloten. Voor de veiligheid van passanten worden tijdens het lassen en isoleren van de leidingen parasols en lastenten ingezet. Zo kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

 

Ingang ASZ te allen tijde bereikbaar

Het ASZ blijft gewoon bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Voor voetgangers worden tijdelijk drie voetgangersbruggen aangelegd. Gemotoriseerd verkeer kan via drie aparte bruggen het ziekenhuis bereiken. Op bijgaande plattegrond staat aangegeven waar de tijdelijke bruggen komen te liggen. Het voetpad langs het ziekenhuis blijft open. Gemotoriseerd verkeer via de tunnel onder de Karel Lotsyweg ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Ook de afrit bij de rotonde naar de Spoedeisende Hulp blijft bereikbaar. Ter hoogte van de Spoedeisende Hulp blijven tijdens de werkzaamheden drie parkeerplaatsen beschikbaar op wisselende locaties.

Omleiding fietsverkeer

Op de Karel Lotsyweg wordt het fietsverkeer langs het ASZ tussen de rotonde ter hoogte van de Amnesty Internationalweg en de rotonde bij de Overkampweg omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven.

Informatie hulpdiensten en bezoekers

Alle hulpdiensten zijn op de hoogte van de tijdelijke voorzieningen.
Om bezoekers van het ziekenhuis te infomeren wordt een bouwbord geplaatst bij de oversteek van de parkeerplaats naar de Esplanade.

Bel ons Mail ons
Home Sluiten