Het geïntegreerd jaardocument 2015: “Goed Vakmanschap, Sterke Regio”

Het was een jaar waarin we op vele terreinen belangrijke stappen hebben gezet, deels vanuit onze eigen ambities en deels om tegemoet te komen aan de diverse beleidsinitiatieven vanuit de overheid. Met het nieuwe strategisch beleidsplan als kompas en de herinrichting van de organisatie is het Da Vinci College klaar voor de toekomst en kijken we tevreden terug op de resultaten van 2015.

Het 175 pagina’s tellende jaardocument wordt al een aantal jaar niet meer in papieren versie verspreid. Wel brengen we jaarlijks onze relaties op de hoogte dat het jaarverslag digitaal beschikbaar is.

We wensen iedereen veel lees- en kijkplezier toe!

Kees Verburg (cverburg@davinci.nl) en Wiecher de Vreeze (wdevreeze@davinci.nl)

Bel ons Mail ons