HBO doorstroomprogramma Engels voor studenten van niveau 4

Omdat het HBO internationaler gericht is en daarin blijft groeien, krijgen studenten steeds meer te maken met Engelstalige literatuur tijdens hun studie. Maar daar blijft het niet bij, er wordt vaak ook vereist om internationale contacten te leggen om vervolgens buitenlandse stages te lopen.

Voor de programma’s wordt gebruik gemaakt van hoogwaardig cursusmateriaal van Cambridge, Oxford en Garnet Education.

De programma’s zijn zoveel mogelijk beroepsgericht, afhankelijk van het aantal deelnemers in een richting. In het cursusjaar 2016-2017 wordt er een algemeen programma en een programma voor de richting economie aangeboden. Het algemene programma wordt beroepsgericht ingekleurd en is bedoeld voor studenten uit diverse opleidingen. Naast het Engels maken ook de diverse HBO vaardigheden deel uit van het programma. Studenten worden door deze programma’s dus al goed voorbereid op een overstap naar het HBO.

Heb je studenten die enthousiast zijn? Laat ze dan het aanmeldformulier. invullen en opsturen naar Ad Bogers, docent Engels HBO Drechtsteden en Da Vinci College:abogers@davinci.nl

Kijk hier voor alle informatie over het doorstroomprogramma Engels. Klik hier voor meer informatie