hbo doorstroomprogramma engels voor studenten niveau 4

Omdat het hbo internationaler gericht is en daarin blijft groeien, krijgen studenten steeds meer te maken met Engelstalige literatuur tijdens hun studie. Maar daar blijft het niet bij, er wordt vaak ook vereist om internationale contacten te leggen om vervolgens buitenlandse stages te lopen.

Er wordt een algemeen programma en een programma voor de richting economie aangeboden. Het algemene programma sluit zoveel mogelijk aan bij de gekozen hbo-richting en is bedoeld voor studenten uit diverse opleidingen. Naast het Engels maken ook de diverse hbo-vaardigheden deel uit van het programma. Studenten worden door deze programma’s dus al goed voorbereid op een overstap naar het hbo.

Het is ook mogelijk om tijdens de stage het programma te volgen of in Engeland een onderdeel van het programma te volgen.


Voor studenten die meer informatie willen over de inhoud en organisatie van het programma zijn er twee informatiemomenten gepland:

Maandag 11 september 15.30 uur
Leerpark, Talencentrum, gebouw Bianco, lokaal 1.11G
 

Dinsdag 12 september 15.30 uur
Leerpark, Talencentrum, gebouw Bianco, lokaal 1.11G


Start programma’s:
Het programma economie start op maandag 18 september (15.30 of 16.00 uur).

Het algemene programma start op dinsdag 19 september (15.30 of 16.00 uur).

Studenten kunnen zich nog tot eind september aanmelden.

Heb je studenten die enthousiast zijn? Laat ze dan het aanmeldformulier invullen en opsturen naar Ad Bogers, docent Engels HBO Drechtsteden en Da Vinci College: abogers@davinci.nl.
 

Kijk hier voor alle informatie over het doorstroomprogramma Engels.