Han van Gorkom benoemd tot directeur HBO Drechtsteden

Het college van bestuur is verheugd dat Han van Gorkom in een andere rol verbonden blijft aan het Da Vinci College als directeur van HBO Drechtsteden. Hij volgt daarmee de huidige interim-directeur Harrie van Beek op. Recent zijn de opleidingen HBO geaccrediteerd voor een periode van zes jaar. Hiermee is een structurele basis gelegd voor ons HBO dat zowel in het reguliere opleidingenaanbod als in het aanbod van post-HBO-cursussen groeiende is. Han gaat hierop met het team voortbouwen. Het HBO is voor de regio van strategische betekenis. Han gaat in de ontwikkeling een cruciale rol spelen door zijn grote netwerk.

Het college van bestuur heeft groot vertrouwen in het welslagen en wenst Han veel succes met zijn nieuwe uitdaging.   

Wilma Boers, die nu secretaresse is van Han, gaat die rol ook vervullen in de nieuwe functie. De ondersteuning van de nieuwe directeur Onderwijs wordt in een BBL functie verzorgd door Yaren Balci, nu stagiaire bij het secretariaat van het college van bestuur. Naast de ondersteuning van Han gaat Wilma ook nog 1 à 1,5 dag per week werken ten behoeve van de nieuwe directeur Onderwijs.   

In overleg met betrokkenen wordt gewerkt aan het profiel voor de opvolging. Naar verwachting wordt nog voor de kerstvakantie de wervingsprocedure in gang gezet.

 

Bel ons Mail ons