Groepstraining Stoppen met roken

Het Stoppen met Roken aanbod
Je kunt als medewerker van Da Vinci College deelnemen aan de groepscursus 'Rookvrij! Ook jij?' die wordt verzorgd door SineFuma.  
 
Het programma heeft tot doel:
•    je inzicht te geven in je eigen rookgedrag;
•    je bewust te maken van het proces van gedragsverandering wat noodzakelijk is om succesvol te  kunnen stoppen met roken en om succesvol gestopt te blijven;
•    je te leren op welke wijzen je een terugval (weer gaan roken) kunt voorkomen;
•    je net als 82% van de eerdere deelnemers aan het programma rookvrij te maken.
 
Het programma bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur in een groep van 8-16 deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:
•    de voor- en nadelen van stoppen met roken;
•    uitleg en advies over medicijnen en nicotinevervangers;
•    hoe je elkaar positief kunt steunen bij het stoppen;
•    hoe om te gaan met trek in een sigaret;
•    hoe blijf je ook in de toekomst gestopt;
•    tips en adviezen voor jou persoonlijk.

Vanaf bijeenkomst 2 tot en met bijeenkomst 7 wordt iedere week een CO-meting gedaan ter motivatie van de deelnemers en ten behoeve van de validatie van de rookstatus. Vanaf de derde bijeenkomst wordt er daadwerkelijk gestopt met roken.

Wie is SineFuma
SineFuma is een organisatie gespecialiseerd in programma's om te stoppen met roken. Alle trainers en begeleiding van SineFuma zijn opgenomen in het landelijke Kwaliteitsregister voor stoppen met roken. SineFuma is gecertificeerd bij het RIVM Centrum voor Gezond Leven. 
De training is in lijn met de Zorgmodule Stoppen met Roken en de CBO richtlijnen en is geregistreerd en geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken.

Kosten
Da Vinci College vindt het belangrijk dat deelname aan de stoppen met roken begeleiding geen directe kosten met zich meebrengt voor diegenen die daadwerkelijk de uitdaging om te stoppen willen aangaan. De kosten worden in eerste instantie daar waar mogelijk bij de zorgverzekeraars van de deelnemers gedeclareerd en waar dat niet mogelijk is, betaald Da Vinci College de kosten.
Tijdens het traject kan de keuze gemaakt worden of je wel of niet het proces van stoppen met roken ondersteunt door gebruik van medicijnen of nicotinevervangers. Indien je daarvoor kiest, komen deze kosten voor eigen rekening. Een groot deel van de zorgverzekeraars vergoeden deze kosten echter volledig.

Data bijeenkomsten
De training bestaat uit 7 wekelijkse sessies van 1,5 uur, waarvoor de trainer op het Da Vinci College langskomt. De bijeenkomsten vinden plaats op het Leerpark in Dordrecht van 16.00 tot 17.30 uur en wel op de volgende data:

1.    13 december 2016
2.    20 december 2016
3.    10 januari 2017
4.    17 januari 2017
5.    24 januari 2017
6.    31 januari 2017
7.    7 februari 2017

Na de tweede bijeenkomst zal er daadwerkelijk gestopt worden met roken. Dus stoppen per 1 januari 2017 is een gezond en goed voornemen voor 2017!

Beloning van 350 euro voor stoppen met roken
De Universiteit Maastricht voert in samenwerking met SineFuma een onderzoek uit naar stoppen met roken binnen bedrijven. In het door KWF Kankerbestrijding gefinancierde project ‘CATCH’ wordt onderzocht of een beloning een stoppen-met-rokentraining effectiever maakt. Door deel te nemen aan deze groepstraining maakt je 50% kans dat je tot €350,- verdient door succesvol te stoppen met roken. Misschien een extra motivatie om je nu in te schrijven.

Nadere info en aanmelden 
Meer weten over de door Da Vinci aangeboden groepstraining Rookvrij ook jij? Neem dan contact op met Iraja Rijken-Hospers (hsp@davinci.nl of 088-6572626). Inschrijven kan tot 28 november 2016. De training kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen.
 

Bel ons Mail ons