Grenzeloos Biobased Onderwijs

Biobased onderwijs Interreg

In de biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele. Deze ‘nieuwe’ grondstoffen worden toegepast als materialen, chemicaliën en energie. Dat zorgt voor nieuwe ontwikkelingen en businesskansen in sectoren als agro-food, bouw, chemie, textiel en maritiem. Bovendien zorgt de biobased economy voor duurzame ontwikkeling door de inzet van herbruikbare materialen.

Biobased in de grensregio

De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid. 'Biobased' is zelfs één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Wat moet er gebeuren om de kansrijke biobased economy in de grensregio daadwerkelijk van de grond te krijgen? Ten eerste moeten bedrijven zich bewust worden van de kansen op dit terrein om vraag naar onderzoek en faciliteiten te creëren. Ten tweede is het nodig voldoende en geschikt, technisch en techno-economisch personeel op te leiden.

Project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’

Interreg Biobased OnderwijsBinnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken 14 Vlaamse en Nederlandse partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven. Het project loopt van 1 november 2016 tot 31 oktober 2019 en krijgt financiële ondersteuning van Interreg Vlaanderen-Nederland en verschillende co-financiers.

Onderwijs, nascholing en trainingen

Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs wil het volgende bereiken:

 • Het in beeld brengen van de marktvraag.
 • Het ontwikkelen van onderwijs- en nascholingsprogramma’s op secundair, hoger en universitair onderwijs.
 • Het creëren en beter benutten van grensoverschrijdende training- en researchfaciliteiten.
 • Het vergroten van de uitwisseling van onderwijsmodules, docenten en studenten door het creëren van grensoverschrijdende kennisnetwerken en platformen.
 • Het grensoverschrijdend bij elkaar brengen van bedrijven, sectoren en onderwijsinstellingen in de biobased economy.
 • Het verhogen van de in- en uitstroom van professionals in de technische en techno-economische opleidingen voor de biobased sector.

Partners in het Biobased-project

Het partnerschap Grenzeloos Biobased Onderwijs bestaat uit:

 • Gemeente Dordrecht/ regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden (verantwoordelijke)
 • VZW Instituut van het Heilig Graf (Vlaanderen)
 • Hogeschool Inholland (Zuid-Holland)
 • Stichting Avans (West-Brabant)
 • Universiteit Hasselt (Vlaanderen) 
 • Bio Base Europe Training Center (Zeeland)
 • ROC West-Brabant (West Brabant)
 • HoGent (Vlaanderen)
 • VITO NV (Onderzoeksorganisatie in Vlaanderen)
 • Strategische Projectorganisatie Kempen (Werkgeversorganisatie in Vlaanderen)
 • Thomas More Kempen (Vlaanderen)
 • Stichting Biobased Delta (Triple Helix organisatie biobased)  
 • HZ University of Applied Science (Zeeland)
 • St. ROC Zuid-Holland Zuid, Da Vinci College (Zuid-Holland)

Dit project wordt mede gerealiseerd dankzij de steun van de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.