Gezonde school – uitslag enquête

Een aantal cijfers
Maar liefst 413 van jullie hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd. Bedankt daarvoor! 81% van de collega’s rookt niet, maar van de collega’s die wel roken is het percentage vrouwen hoger dan onze mannelijke collega’s. Op de vraag of roken bij de ingangen van de school en op het schoolplein verboden moet worden, antwoordt maar liefst 89% deze vraag met 'ja'. Het merendeel geeft daarbij wel aan een speciale rookruimte wenselijk te vinden.

Van de jongste leeftijdscategorie heeft er 62% nooit aan drugs gedaan, waar bij de oudste leeftijdscategorie (die overigens iets meer dan het vijfvoudige van de jongste categorie bleek) 80% nooit aan drugs heeft gedaan. Het verschil bij alcohol is al wel minder: de oudste leeftijdsgroep blijkt 8% geen nee te kunnen zeggen tegen een dagelijkse alcoholische versnapering, in vergelijking met de jongste leeftijdsgroep, waarbij dit percentage 0% was. Het percentage rokers onder de 40 is daarentegen opmerkelijk hoger dan boven de 40, een verschil van meer dan 10%.

Opmerkingen
Veel van jullie hebben ook nog extra opmerkingen ingevuld. Geweldig dat er zo wordt meegedacht. Volgens jullie moet er meer gedaan worden op het gebied van beweging en zou het gestimuleerd moeten worden om met de fiets naar je werk te komen. Ook het binnenklimaat roept veel reacties op. De airco blaast te hard en het is of heel vochtig of heel droog. De kantine lokt veel reacties uit, wat is het toch met die ongezonde lunches? En waarom zijn de appels, peren, bananen en sinaasappelen nergens te bekennen? En waarom zijn ze, als je ze dan toch hebt gevonden, zo duur vergeleken met dat frikandelbroodje?

“Ik mis vragen over voeding, dit lijkt mij minstens net zo belangrijk, zo niet nog belangrijker. Gebrek aan beweging is ook van toepassing op onze studenten.”

Studenten
De gezonde school draait natuurlijk niet alleen om het personeel maar natuurlijk ook om de studenten. We kregen van jullie dan ook de vraag of we deze enquête gaan uitzetten onder de studenten. Het antwoord hierop is: ja, ook onze studenten krijgen dezelfde enquête. Wel hebben we naar aanleiding van de personeelsenquête besloten hierin ook vragen over voeding op te nemen. Het uiteindelijke doel van de twee enquêtes is om de resultaten om te zetten in acties en bewustwording te creëren onder personeel en studenten om zo samen een gezonde leefomgeving te vormen en het vignet ‘Gezonde School’ te behalen. Want een gezondere werkomgeving zorgt voor betere resultaten en een fijnere sfeer.

Voor de 30 respondenten die hebben ingevuld dat ze roken, maar graag willen stoppen is er goed nieuws. De HR-afdeling is druk bezig een workshop in te richten om de stoppers zo goed mogelijk te begeleiden. Meer informatie daarover vind je in de volgende E-zine. Heb je interesse? Stuur dan vast een mail naar Iraya Rijken.

De gezonde school nog even in het kort
De overheid hecht steeds meer waarde aan een gezonde sfeer op scholen. Op gezonde scholen worden gezondheidsproblemen sneller gesignaleerd, er wordt structurele aandacht voor gezondheid in de lessen gegeven, gezond gedrag wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld rookvrije ruimtes te creëren en vervolgens worden al deze maatregelen vastgelegd in het schoolbeleid. Als dit alles een succes is, behaalt de school het vignet ‘Gezonde School’. Ook het Da Vinci College vindt het belangrijk een gezonde school te worden en zet alles in het werk om dit vignet te halen en bewustwording te creëren. 

Wil je meer weten over het principe van de gezonde school?
Kijk dan op https://www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs

Bel ons Mail ons