Gezonde school

Het Da Vinci College wil studenten, medewerkers en bezoekers een gezonde en rookvrije (leer)omgeving bieden. Daarom hebben alle locaties vanaf het schooljaar 2017-2018 een rookvrij schoolplein. Vanaf 1 januari 2017 is er op de locatie MBO Gorinchem al een rookvrij schoolplein gecreëerd. Deze veranderingen zijn onderdeel van het project Gezonde School.

Wat is de Gezonde School?

Wat is de Gezonde School?

Op naar een Gezonde School!

Het Da Vinci College spant zich in om de werk- en leeromgeving van onze studenten en medewerkers zo optimaal mogelijk te maken. We geven voorlichting, geven het goede voorbeeld, stellen beleid op en treffen maatregelen als een rookvrij schoolplein en een gezond aanbod in de kantine. Hiermee zetten wij in op het behalen van het Gezonde School certificaat.

Rookvrije schoolpleinen

Rookvrije schoolpleinen

Vanaf schooljaar 2017 – 2018 zijn de schoolpleinen van het Da Vinci College rookvrij. Er mag alleen nog maar gerookt worden op de daarvoor bestemde rookplekken. Dit geldt voor iedereen, dus voor alle medewerkers, studenten en bezoekers.

Bel ons Mail ons
Om deze video te bekijken dien je de cookies te accepteren en de pagina te refreshen.