Gezonde school

Het Da Vinci College wil studenten, medewerkers en bezoekers een gezonde en rookvrije (leer)omgeving bieden. Daarom hebben alle locaties vanaf het schooljaar 2017-2018 een rookvrij schoolplein. Vanaf 1 januari 2017 is er op de locatie MBO Gorinchem al een rookvrij schoolplein gecreëerd. Deze veranderingen zijn onderdeel van het project Gezonde School.

Wat is de Gezonde School?

Wat is de Gezonde School?

Op naar een Gezonde School!

Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij om planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van studenten. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun studenten. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school-locatie zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Rookvrije schoolpleinen

Rookvrije schoolpleinen

Vanaf schooljaar 2017 – 2018 zijn de schoolpleinen van het Da Vinci College rookvrij. Er mag alleen nog maar gerookt worden op de daarvoor bestemde rookplekken. Dit geldt voor iedereen, dus voor alle medewerkers, studenten en bezoekers.

Bel ons Mail ons