Gesprekken opslaan in EduArte; in “trajecten” of in “notities”?

In de praktijk zien we dat er op verschillende manieren gebruik gemaakt wordt van het begeleidingsvierkant (voorheen zorgvierkant) . Om verwarring te voorkomen willen wij graag e.e.a. toelichten.

Notities

Wat zijn notities?
In EduArte kunt u gebruik maken van notities. Notities kunt u vergelijken met de “gele post-It” die worden gebruikt om even “iets” te noteren. Deze “gele post-It” verdwijnen na verloop van tijd. In EduArte is dit ook het geval. De notities in EduArte hebben een einddatum, wanneer deze einddatum verstreken is zal de notitie definitief verwijderd worden.

Waarvoor moet u “notities” niet gebruiken?
Omdat de einddatum van een notitie gelijk is aan de onderwijs overeenkomst van de student zal de notitie verwijderd worden wanneer een student zich uitschrijft.
Echter mocht de student zich later weer willen inschrijven dan zijn deze belangrijke notities niet meer beschikbaar.
Kortom “notities” is niet de juiste plaats om gesprekken te registeren.

Waar kan ik “notities” wel voor gebruiken?
Wilt u net als het “gele post-It” even ergens aan herinnerd worden, maak dan gebruik van “notities” .

Trajecten

Wat is een traject?
Een begeleidingstraject is een set met gesprekken. Een traject heeft een titel, een omschrijving, een begindatum en een beoogde einddatum. Elk begeleidingstraject heeft een verantwoordelijke medewerker (trajectbegeleider / mentor)  en eventueel meerdere uitvoerende medewerkers.

Waar registreer ik gesprekken?
Heeft u een studievoortgang, BPV of verzuim gesprek gehad, registreer deze dan onder de daarvoor bestemde trajecten. Voor meer informatie over het registreren van gesprekken klik dan hier.
Zie hiervoor de handleiding “Gesprek toevoegen aan traject”.

Tot slot

Vanuit het begeleidingsvierkant worden er ook rapportages gemaakt. Alleen middels deze rapportages heeft het domein inzicht over het gebruik van het begeleidingsvierkant.
Ook daarom is het belangrijk dat gesprekken geregistreerd worden in “trajecten” en niet in “notities”.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen via het e-mail adres  eduarte@davinci.nl

Met vriendelijke groet,
Business Support