Evaluatie en vervolg workshops radicalisering

De mondiale en landelijke aandacht voor jihadisme gaat niet aan het Da Vinci College voorbij. Het onderwerp ‘leeft’. Dat uit zich in vragen van docenten en overige medewerkers over hoe met het onderwerp om te gaan.

Om te kunnen inspelen op de kennisbehoefte van docenten en overige medewerkers is er de workshop “Tussen de Islamitische staat en het Da Vinci College” zowel  in Dordrecht als in Gorinchem aangeboden. Totaal hebben 37 medewerkers de workshops bezocht. Daarnaast is de workshop ook gegeven in het team Helpende Welzijn en Zorg.

Workshops goed gewaardeerd

Uit de achteraf gehouden enquête bij de deelnemers aan de workshop  kwam naar voren dat de workshops tussen goed en zeer goed zijn gewaardeerd. De informatie werd op een heldere manier gegeven en er is meer inzicht verkregen over wat radicalisering is en wat verschillende stromingen zijn binnen de Islam. Jammer genoeg was er te weinig tijd om aandacht te besteden hoe je hier in de klas mee omgaat.

De behoefte aan een vervolg en verdieping is bijna bij iedereen aanwezig. Er is een aantal suggesties gedaan.

Vervolg aanbod

Op basis van de behoeften die  geuit zijn zal Connessione in het schooljaar 2015/2016 een aanbod ontwikkelen. In dit aanbod zit in ieder geval:

  • Het aanbieden van de workshop in een team
  • Verdiepende workshop(s) hoe hier mee om te gaan in de klas
  • Intervisiebijeenkomsten over hoe je discussies hierover voert in de klas.
  • Pedagogisch handelen: theoretische inzichten en praktische tools

Op basis van vragen uit de organisatie kan Connessione een aanbod op maat maken.

Vertrouwenspersoon specifieke doelgroepen

In een eerdere E-zine melden we dat er een ‘vertrouwenspersoon specifieke doelgroepen’ voor de leerlingen beschikbaar is gesteld. In aanvulling daarop hebben we er nu ook voor gekozen om Emine Firat als vrouwelijke vertrouwenspersoon specifieke doelgroepen aan te stellen. 

Bel ons Mail ons