Empowermenttraining

Empowermenttraining is bedoeld voor studenten die een boost in hun zelfvertrouwen nodig hebben, waardoor ze meer gaan durven en meer zichzelf kunnen zijn. Dit levert een positieve bijdrage aan hun opleiding en beroepshouding. Trainingsduur: 10 bijeenkomsten van 2 uur.

Aanmelden via  de zorgcoördinator.

Uitvoerende trainer/coach  

LPP        : Loes Kulik

De 10 trainingsbijeenkomsten vinden plaats in een klein groepje van maximaal 10 personen.

Tijdens de eerste bijeenkomst borgen we met elkaar de veiligheid in de groep. Ik benadruk als trainer, dat hetgeen we van elkaar te weten komen, binnen de groep blijft en ook bij mij. Dat ik met hen zal overleggen als er dingen zijn die bijvoorbeeld met de opleiding moeten worden besproken.

Die veiligheid is van grote betekenis, omdat er pas dan winst gehaald kan worden uit de bijeenkomsten.

De volgende onderwerpen komen in de loop van de trainingen aan bod:

  • Kennismaken
  • Non-verbale communicatie,
  • Grenzen stellen en nee-zeggen,
  • Emotie en gevoel,
  • Mentale kracht,
  • Feedback geven en ontvangen,
  • Intuïtie
  • Omgaan met boosheid en conflict,
  • Omgaan met angst en faalangst.
  • Evaluaeren

Deze thema’s worden behoorlijk uitgediept met elkaar, waarbij ik voor de studenten een steeds terugkerend format gebruik.

Het kan gebeuren dat er iets in de groep gebeurt, een onderwerp ter sprake komt, dat belangrijker is dan het thema. Ik zal er altijd aandacht aan besteden en het kan zo belangrijk zijn dat het oorspronkelijke programma aangepast wordt, zodat de andere deelnemers er ook hun leerwinst uit kunnen halen. In de meeste gevallen echter kan ik gebruik maken van zo’n voorval en het inpassen in mijn programma.

Als de laatste bijeenkomst een feit is, kijken we terug naar wat we allemaal hebben gedaan, waar de studenten nieuwe kracht uit hebben gehaald en wat ze goed kunnen gebruiken in de toekomst.

Daarna nemen we afscheid, wat elke keer weer moeilijk is, omdat we elkaar na die 10 bijeenkomsten aardig goed zijn gaan kennen en het een mooie en leerzame tijd is geweest. De studenten geven in de meeste gevallen aan dat ze sterker in hun schoenen staan, meer durven opkomen voor zichzelf en hun grenzen durven stellen.

Dat is pure winst, toch?

Bel ons Mail ons