Staatsexamen NT2

Bent u van plan te gaan werken op mbo-, hbo- of universitair niveau? Heeft u in uw thuisland al een hogere beroepsopleiding of universitaire studie afgerond of wilt u in Nederland gaan studeren? Dan kunt u bij het Da Vinci College Educatie een cursus volgen die u voorbereidt op het Staatsexamen NT2. U leert Nederlands op een hoger niveau en bent zo goed voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het Da Vinci College heeft het certificaat Keurmerk Inburgeren en is aangesloten bij Blik op Werk.

Voor wie?

De cursus ter voorbereiding op het Staatexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) van het Da Vinci College Educatie is bedoeld voor iedereen die in Nederland wil studeren of werken op middelbaar of hoger beroepsonderwijs of op universitair niveau. Met het behalen van het Staatsexamen NT2 laat u zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. 
Bent u ook inburgeringsplichtig? U kunt ook inburgeren door het Staatsexamen NT2 te halen. Naast het Staatsexamen NT2 krijgt u dan ook Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). 

Programma's

Er zijn 2 examenprogramma's. U kiest voor programma I als u een opleiding wilt doen of gaat werken op middelbaar beroeps niveau. Programma II is het programma dat u volgt als u werk op hbo- of universitair niveau wilt doen, of daarvoor een opleiding wilt volgen. Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven.
Het is mogelijk om na het Staatsexamen NT2 in te stromen in een mbo-opleiding aan het Da Vinci College. Bespreek uw wensen tijdens het intakegesprek. 

Intake

Na aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Soms vragen wij u een begintoets te doen om uw niveau te bepalen. U krijgt tijdens het intakegesprek van ons een advies in de vorm van een trajectplan. Hierin staat wat u gaat leren, hoe u dat doet en hoe lang u hierover doet. Tijdens de intake krijgt u ook meer informatie over de inhoud van uw cursus. U heeft tijdens de hele cursus uw eigen trajectbegeleider. Hij of zij ondersteunt u bij alle voorkomende zaken.

Examen

Deze cursus bereidt u voor op het Staatsexamen NT2. U doet examen in Nederlands lezen, luisteren, schrijven, spreken. Als u verplicht bent om in te burgeren dan volgt u ook de vakken Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Kosten

De kosten van een cursus Staatsexamen NT2 zijn € 37,- per dagdeel. De kosten voor de totale cursus zijn voor iedereen verschillend en zijn afhankelijk van het tempo waarin u de cursus kunt afronden. Tijdens het intakegesprek geven wij u een verwacht kostenoverzicht voor de hele cursus. De kosten voor het Staatsexamen NT2 zelf zijn altijd dezelfde. U moet de kosten voor de opleiding en het examen zelf betalen. U kunt hiervoor geld lenen van DUO. Kijk hier hoe dat in zijn werk gaat.

Duur van de cursus

U gaat gemiddeld twee dagdelen per week naar school. Hoe lang u over de cursus doet, hangt af van uw vooropleiding. Bent u ook inburgeringsplichtig, dan moet u het examen behalen binnen drie jaar.

Locatie

De cursus ter voorbereiding op het Staatsexamen NT2 kunt u volgen op drie locaties in Gorinchem, Dordrecht en Wijk en Aalburg. 

Startdatum

U kunt het hele jaar starten met de cursus Staatsexamen NT2. Voorwaarde is dat er voldoende deelnemers zijn.

Vragen?

U kunt onze locaties bellen met uw vragen. U kunt ons ook een bericht sturen met uw vraag. 
Dordrecht: 088 - 675 21 50
Gorinchem: 088 - 657 29 12
Wijk en Aalburg: 06-13 30 00 67

 

Bel ons Mail ons