Inburgering

Wilt u een inburgeringscursus volgen? Het Da Vinci College Educatie biedt scholing die u voorbereidt op het inburgeringsexamen. U leert de Nederlandse taal en u leert over wonen en werken in Nederland. Het Da Vinci College heeft het certificaat Keurmerk Inburgeren en is aangesloten bij Blik op Werk.VOOR WIE?

Start uw inburgeringsplicht vóór 1 januari 2022, dan kunt u zich bij Da Vinci College inschrijven Iedereen is welkom bij onze inburgeringscursussen, ongeacht uw niveau of vooropleiding. We gaan uit van de kennis en vaardigheden die u al heeft en u krijgt les op uw eigen niveau. Het is ook mogelijk na het examen Inburgering in te stromen in een mbo-opleiding aan het Da Vinci College.

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Start uw inburgeringsplicht na 1 januari 2022 of later, dan bepaalt de gemeente welke inburgeringsroute u moet volgen. Bent u gezinsmigrant die buiten de Europese Unie geboren is en in Nederland woont. dan kunt u één van deze routes bij Da Vinci College volgen. Bent u asielstatushouder of nareiziger, dan bepaalt de gemeente bij welke school u de inburgeringsroute kunt volgen.

Op de website van DUO leest u meer over de nieuwe wet en de verschillende inburgeringsroutes

INTAKE

Na uw eigen aanmelding of aanmelding via de gemeente nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Wij vragen u dan om een begintoets te maken om uw niveau te bepalen. U krijgt tijdens het intakegesprek van ons een advies in de vorm van een trajectplan. Hierin staat wat u gaat leren, hoe u dat doet en hoe lang we verwachten dat u hierover doet. Tijdens de intake krijgt u ook meer informatie over de inhoud van uw inburgeringscursus. Tijdens het traject heeft u uw eigen trajectbegeleider.

EXAMEN

De cursus Inburgering bereidt u voor op de verplichte onderdelen van het inburgeringsexamen, zoals lezen, luisteren, schrijven, spreken en kennis van de Nederlandse Maatschappij.

KOSTEN

Bent u inburgeringsplichtig voor 1 januari 2022, dan zijn de kosten van een cursus Inburgeren 37,- per dagdeel. Bent u inburgeringsplichtig na 1 januari 2022 én bent u gezinsmigrant, dan zijn de kosten ook 37,- per dagdeel. De kosten voor de totale cursus zijn afhankelijk van de snelheid waarin u de cursus kunt afronden. U betaalt de kosten voor de opleiding en het examen zelf. U kunt hiervoor geld lenen van DUO. Kijk hier voor meer informatie.

Bent u inburgeringsplichtig na 1 januari 2022 én bent u asielstatushouder of nareiziger, dan bepaalt de gemeente op welke school u het inburgeringsonderwijs volgt. De gemeente betaalt de kosten.

DUUR VAN DE CURSUS

U gaat gemiddeld drie dagdelen per week naar school. De cursus duurt maximaal 3 jaar. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt hoe lang de cursus voor u duurt..

LOCATIE

De Inburgeringscursus kunt u volgen op verschillende locaties in Leerdam, Gorinchem, Dordrecht, Wijk en Aalburg en Oud-Beijerland..

STARTDATUM

U kunt het hele jaar starten met een Inburgeringscursus. Voorwaarde is dat er voldoende deelnemers zijn.

Vragen?

U kunt ons ook een bericht sturen met uw vraag of mailen naar educatieinfo@davinci.nl.
Binnen twee werkdagen krijgt u antwoord op uw vraag.

Ook kunt u onze locaties bellen met uw vragen.

Dordrecht: 088 - 657 21 50
Gorinchem: 088 - 657 29 12
Wijk en Aalburg: 06-13 30 00 67
Oud-Beijerland: 088 - 657 21 50
Leerdam: 088 - 657 29 12

Bel ons Mail ons