E-zine - Collectieve Zorgverzekering 2015

Als medewerker van het Da Vinci college kunt u deelnemen aan een collectieve zorgverzekering. U kunt daarbij een keuze maken voor VGZ of Zilveren Kruis Achmea. Op zich kan dat voor u interessant zijn want via het collectief kunt u profiteren van de voordelen van premiekortingen op de basis- en de aanvullende verzekeringen en de specifieke collectiviteitsafspraken. U bepaalt als werknemer zelf of u al dan niet wilt deelnemen aan een collectief. Vervolgens kiest u de verzekeraar die naar uw mening het beste aansluit bij uw situatie. In het contract van VGZ  is voor de medewerkers van de MBO sector als extra de MIX AV opgenomen. Wat de MIX AV precies inhoudt kunt u zien op de vergoedingen site.

Bekijk aanbod VGZ...
Bekijk aanbod ZilverenKruis Achmea...

Hoe en waar kunt u zich verder oriënteren?
U kunt  gebruik maken van de links zodat u  zich een beeld kunt vormen van de premiestelling, de pakket samenstelling, de aanvullende pakketten etc.:

VGZ:  www.vgz.nl/mbo, collectiviteitnummer 2592.
Zilveren Kruis Achmea: www.zilverenkruisachmea.nl/mbo, collectiviteitnummer 207068260.

Postactieven en de zorgverzekering
Regelmatig krijgen we de vraag van vertrekkende medewerkers “Kan ik in de collectieve zorgverzekering blijven?” Het antwoord luidt: ja. Voor het lopende kalenderjaar blijft de bestaande polis in stand. Aansluitend heeft de (oud) medewerker bij zowel VGZ  als bij Zilveren Kruis Achmea de mogelijkheid om de polis om te zetten naar een polis post actieven.

Als de (oud) medewerker hier meer over wil weten, bijvoorbeeld over de premie, ga naar de site www.vgz.nl/mbo te gaan; klik op premie berekenen en direct afsluiten; klik op deze lijst. Open het bestand dan zie je MBO- raad postactieven en dan kunt u  de premie berekenen.
Het contractnummer voor postactieven  bij VGZ is 10832.

Ook bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea kan de medewerker na pensionering gebruik blijven maken van een collectief contract. Het collectiviteitsnummer  voor postactieven is 207068297. Volgens de medewerker van Zilveren Kruis Achmea zijn dezelfde kortingsvoorwaarden van toepassing. De zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea staat op 16 december ook op de kerstmarkt van het Da Vinci College. Desgewenst kunt u daar ook nog aanvullende informatie krijgen.

Hebt u aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met de Dienst HRM en wel met Ineke van Eekhout (2624). Veel succes met uw keuze!

Bel ons Mail ons