Duurzaamheidsfabriek winnaar Europese award

De Duurzaamheidsfabriek is een van de twee winnaars van de Nederlandse finale Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2015. Dit maakte juryvoorzitter Pieter Waasdorp (directeur ondernemerschap ministerie van Economische Zaken) afgelopen donderdag 28 mei bekend na afloop van de pitchpresentaties in het Huis van Europa in Den Haag. “Nederland innoveert sterk op het gebied van duurzaamheid, De Duurzaamheidsfabriek is hier een toonbeeld van en kan Europa deze kracht van Nederland laten zien.” Project ZomerOndernemer is de andere winnaar. Samen vertegenwoordigen zij Nederland tijdens de Europese finale op 19 en 20 november in Luxemburg.

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) stimuleren innovatie in Europa en identificeren en belonen initiatieven die ondernemerschap bevorderen. De verkiezing brengt succesvolle voorbeelden van goed ondernemerschapsbeleid voor het voetlicht en vestigt de aandacht op de belangrijke rol die lagere en regionale overheden, kennisinstellingen, scholen en mkb’ers in de samenleving spelen. Het ministerie van Economische Zaken en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerden de Nederlandse voorronde, waar de Duurzaamheidsfabriek een van de twee winnaars werd.

Categorieën
In overeenstemming met de prioriteiten van Europa 2020, de strategie voor economische groei en voorspoed in de Europese Unie zijn er zes categorieën voor de Europese Awards voor Ondernemersbevordering opgesteld. De Duurzaamheidsfabriek heeft als doel het ondernemerschapsklimaat te verbeteren door het toegankelijker maken van technieken op het gebied van duurzaamheid.  Daarom neemt de Duurzaamheidsfabriek deel in de categorie Ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Duurzaamheidsfabriek
De Duurzaamheidsfabriek is het eerste gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven duurzaamheidsonderwijs op een uiterst vernieuwende manier inricht. De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op het profiel van de regionale economie en de arbeidsmarkt, de maritieme maaksector en de duurzame energietransitie. De Duurzaamheidsfabriek is een stuwende kracht in oplossingen op het gebied van duurzaam bouwen, energie en energie-efficiency, het verduurzamen van motoren, duurzaam produceren en industrieel ontwerp/design alsmede duurzame zorg. Deze inspirerende leer- en werkomgeving leidt tot interessante kruisbestuivingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en onderwijs.

Finale
De Duurzaamheidsfabriek en ZomerOndernemer strijden tijdens de Europese finale op 19 en 20 november in Luxemburg met de meest originele en succesvolle initiatieven van overheden en publiek-private partnerschappen uit de EU en IJsland, Noorwegen, Servië en Turkije.

Bel ons Mail ons