Dordrecht Nationale Onderwijsstad 2015-2016

Dordrecht Nationale Onderwijsstad 2015-2016
“Voorbeeld voor landelijke ontwikkeling van het onderwijs”

De Toetsingscommissie van de stichting Nationale Onderwijsweek heeft Dordrecht verkozen tot Nationale Onderwijsstad 2015-2016.
De verkiezing van Dordrecht kan, volgens de Toetsingscommissie, tot voorbeeld dienen voor de landelijke ontwikkeling van het onderwijs. “In alle sectoren van het onderwijs toont Dordrecht zich een innovatieve stad, die in brede zin leren en educatie een voorname rol geeft.”

Rapport
Prof. drs. Dolf van Veen, voorzitter van de Toetsingscommissie, is ingenomen met de keuze van Dordrecht tot Onderwijsstad van het Jaar. In het rapport schrijft hij onder andere : “Dordrecht, een stad met een roemrijk verleden, werkt op een aantal terreinen nauw samen met de overige Drechtsteden. Als grootste stad van de regio vervult Dordrecht een voortrekkersrol op het gebied van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het Leerpark, de Duurzaamheidsfabriek en de Techniekagenda zijn gedurfd innovatief te noemen. In het nieuwe Onderwijsmuseum is niet alleen de geschiedenis van het onderwijs te volgen, maar zullen studenten dagelijks op het beroepsleven worden voorbereid. Die verbinding tussen onderwijs en beroepen laat ook zien op welke wijze het onderwijs evolueert.”

Maritieme techniek
De Drechtstedengemeenten zijn gespecialiseerd in maritieme techniek. Op dit terrein biedt de regio veel werkgelegenheid. Vooral MBO-ers  zijn erg gewild. De uitverkiezing bewijst dat we in beeld zijn als regio waar veel aandacht is voor innovatieve onderwijsvoorzieningen en waar de vorming van jonge mensen hoge prioriteit krijgt.  

Programma 2015-2016
Het komend schooljaar spannen onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente zich in om een interessant programma te maken rondom het thema ‘meer dan school’. Op de agenda staan onder andere TechniekDock in mei, een techniekweek in juni, de Nationale Onderwijsweek in oktober, de techniekagenda, en de landelijke verkiezing leraar van het jaar.

Bel ons Mail ons