Disclaimer

Gebruik van informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Het Da Vinci College spant zich in de informatie op haar website volledig en juist te doen zijn. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige informatie op de site. Het Da Vinci College aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het bezoeken van de site of uit door haar verleende diensten".

De site van het Da Vinci College bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van het Da Vinci College liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van het Da Vinci College. Het Da Vinci College is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.